• Lokalen kan användas söndag-torsdag mellan kl 10.00 - 22.00, fredag och lördag mellan 10.00-24.00.
  • Lokalen ska städas under ovannämnda tider, senast dagen efter och före nästa hyrare av lokalen.
  • Dörren till lokalen skall hållas stängd.
  • Gästerna får använda ringklockan.
  • Lokalen är avsedd för lugnare tillställningar.
  • Hög musik är inte tillåten.
  • Lokalen ska vara städad innan nyckeln återlämnas. Städutrustning finns.
  • Handdukar ska tvättas om de har använts.
  • Rökning är inte tillåten
  • Pälsdjur får inte vistas i lokalen.

Hyresgäst är ansvarig för skador på och brister i inredningen och utrustning som har uppkommit. Allt som skadats skall rapporteras till uthyrningsansvarig även om hyresgästen har ersatt skadan själv.

Hyresgäst ansvarar för att vid återlämnandet av nyckeln lokalen är städad och i minst det skick den var när nyckel hämtades.

Detta gäller också vid styrelsesammankomster. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla lokalen i gott skick vilket innebär att vi kan hålla en relativt låg hyra för lokalen.

Betalning sker via betalningsavi som erhålls tillsammans med nyckeln. Uthyrningsansvarig äger rätt att ta ut en extra avgift om lokalen inte är återställd till befintligt skick

Lokalens tider och ordningsregler är beslutade av Styrelsen i Brf Solfjädern 2 och måste respekteras för allas trivsel.

(dessa reglerna är också anslagna i samlingslokalen)