Mäklarinformation angående brf Solfjädern 1-3, Margaretavägen 3 och 5, 22240 Lund

Uppdaterad 2019-04-18, revision 8

Innehåll

Introduktion

Detta dokument beskriver information som är relevant angående Brf Solfjädern 1, Brf Solfjädern 2, Brf Solfjädern 3 och Solfjäderns Samfällighetsförening.

Dessa anges som S1, S2, S3 och SSF nedan.

Webbsidorna innehåller mycket annan information utöver vad som täcks in här.

Allmänt

Föreningarna är äkta bostadsrättsföreningar.

Byggår: S1: 2001, S2/S3: 2002

Föreningarna bildades: 2001

Antal lägenheter: S1: 30, S2: 62, S3: 51, totalt: 143

Ägare av tomtmark: gemensamt via SSF

Ekonomisk och teknisk förvaltare: Riksbyggen

Uppvärmning: fjärrvärme

Ventilation: mekanisk frånluft

Källarförråd: ja, ett per lägenhet i husen

Vindsförråd: nej

Hobbyrum: ja, via S3

Barnvagnsrum: nej

Tvättstuga: varje lägenhet har tvättutrustning i separat tvättrum eller badrum

Gästparkering: parkeringsplats längs med Margaretavägen; betalning via automat (APCOA); boende har P-tillstånd för gäster under kvällen

Cykelparkering: det finns yttre cykelställ vid husen och dedicerat utrymme i det gemensamma garaget; S2 och S3 har dessutom cykelrum i en del källare nåbara från garaget

Kabel-TV: via Comhem, med svenska och danska kanaler som standard; dessa kan kompletteras ur Comhems sortiment

Bredband: via Ownit Broadband (f.o.m. 23/4 2019), med central 10 Gbps fiber med 1 Gbps (symmetrisk) till varje lägenhet; kan kompletteras med publik IP-adress, IP-telefoni och digital TV

Ingår i månadsavgiften: bredband och kabel-TV enligt ovan, värme, vatten, renhållning, trappstädning, trädgårdsskötsel, snöröjning

Hyrbart

Garage

Gemensamt underjordiskt garage med 143 platser. 500 kr per månad. Det finns även billigare MC-platser. Det brukar inte vara kö till lediga platser. Nu finns även några platser med laddningsmöjlighet för elbilar. Hyres via Riksbyggen.

Samlingslokal

En lokal för ca 50 personer med möblering och pentry. 300 kr per dag. Hyres via S2.

Gästlägenhet

Två gästlägenheter med möblering och pentry. 300 kr per dag. Hyres via S2 och S3.

Underhåll

Pga husens låga ålder är större renoveringar som byte av el, vatten och avlopp ej relevant i nuläget.

Nyligen gjorda renoveringar:

 • Byte av fönster i fastigheterna
 • Målning av soprum på utsidan
 • Rengöring av avlopp

Planerade större renoveringar:

 • Målning av balkongräcken

Skötsel

S1, S2 och S3 ingår i en samfällighetsförening (SSF).

SSF äger tomtmarken (förutom viss närliggande mark som tillhör respektive förening), grönytor, sophusen, väg- och trädgårdsbelysning, parkeringsplatsen, garaget och undercentral för el, värme, bredband och TV, med gemensam skötsel på entreprenad.

Häckar vid lägenheterna ägs också av SSF, men boende har lov att göra hål, som ska återställas om köpare så kräver.

Kostnader för värme, vatten, gemensam el, sophantering samt städning och markskötsel fördelas på de olika föreningarna i direkt förhållande till antalet lägenheter i respektive förening (se ”Antal lägenheter” ovan).

Vi har gemensamma fixardagar två gånger om året. De är inte obligatoriska, men uppslutningen brukar vara mycket god.

Trappstädning sker via inhyrd städfirma.

Medlemskap

Föreningen accepterar delat ägande mellan exempelvis barn och förälder, men gör en bedömning utifrån bl.a. kreditupplysning av köparna.

Skyldigheten att betala månadsavgiften är solidarisk mellan ägarna gentemot föreningen.

Ägande föräldrar kan hyra ut till sitt barn under begränsad tid och vid giltiga skäl. Andrahandsuthyrning kräver godkännande av styrelsen som följer gällande lagstiftning. Andrahandsuthyrning beviljas endast för 12 månader åt gången.

Juridisk person kan vara ägare under begränsad tid vid exempelvis dödsfall, skilsmässa eller konkurs, men inte annars. Endast fysisk person kan förvärva en bostadsrätt.

På stämmor har varje lägenhet en röst. Fullmakt kan ges för maximalt en annan lägenhet.

Överlåtelse

Spekulanter kan kontakta respektive styrelse (se ”Styrelsen” per förening).

Överlåtelseavgift: 2,5% av prisbasbelopp, som betalas av köparen.

Pantsättningsavgift: 1% av prisbasbelopp, som betalas av pantsättaren.

Ansökan om medlemskap ska skickas till Riksbyggen för bland annat kreditkontroll. Därefter vidarebefordras den från Riksbyggen till föreningen för godkännande. Se Organisationer nedan.

Specifikt för S1:

 • Vi har ett välkomstförfarande för alla nyinflyttade, så att de delges relevant information
 • Vi gör en tillsyn vid utflyttning för att inventera ev skador som behöver åtgärdas

Lägenheten

Skötsel av lägenheten åligger den boende enligt information på vår hemsida.

På grund av bärande väggar mellan lägenheterna är det inte lyhört.

Tvättmöjlighet ingår i alla lägenheter, antingen som separat tvättrum eller i badrummet, beroende på lägenhetsstorlek.

Lägenheterna har många och stora fönster, vilket ger ett bra dagsljus.

Jordade och barnsäkrade eluttag finns överallt, ofta flera per rum.

Bredband går in vid central punkt i lägenheten, ofta i hall eller tvättrum. Man ordnar själv med router och trådlös kommunikation.

Det finns ingen reparationsfond som tillhör lägenheten.

Ekonomin

Styrelsen ser årligen över nivån på årsavgiften vid budgetarbetet, där hänsyn tas till att föreningen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi samt finansiering av de underhållsåtgärder som behöver vidtagas för att hålla fastigheterna i gott skick.

Avgiften har sedan byggåret i genomsnitt höjts med ca 1% per år.

Senaste årsredovisning och stadgar för varje förening finns på hemsidan.

Följande frågor besvaras av vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen via deras kundtjänst.

 • Ägare till lägenheten och ägarfördelning
 • Lägenhetens andel av föreningen
 • Aktuell månadsavgift
 • Lägenhetens andel av årsavgiften
 • Ytan på lägenheten
 • Pantsättningar i lägenheten
 • Förklaringar till årsredovisningen

Ni kan som mäklare också använda Riksbyggen Mäklare Direkt för lägenhetsutdrag.

Organisationer