Denna tabellen visar vad den enskilde boende åtar sig att göra i termer av underhåll av sin lägenhet.