Detta är vad du som boende ansvarar för i termer av underhåll av din lägenhet.

Se Leverantörer för tips om företag som kan hjälpa dig med underhållet.

Objekt Åtgärd Intervall Anmärkning

Ventilation

     
Tilluftsdon Rengöring 2 ggr/år Rengöring från utsidan (dammsugning)
Filter i radiatorn Rengöring, ev byte 2 ggr/år Tvättning, byte om trasig
Frånluftsdon Rengöring 2 ggr/år Nedtagning i sin helhet, rengörning och rensning av kanal

Spiskåpa

     
Filter  Rengöring 1 ggr/mån Tvättas
Byte Vid behov Tips: Filterväv går att köpa metervis för att sedan klippas till så att den passar i ramen
Frånluftskanal Rengöring Vid behov Rensa kanalen

Fönster

    För mer information om skötsel av fönster, se bilaga nedan.
Glas Rengöring minst 1 ggr/år Vatten och trasa
Metallytor Rengöring 1 ggr/år Vatten och trasa
Spanjoletter, lås Smörjning 1 ggr/år Använd exvis universalolja CRC 5-56

VVS

     
Golvbrunn Rengöring 2-4 ggr/år Tas upp i sin helhet, plockas isär och rengörs, se till att få helt tät vid återinsättande för att undvika dålig lukt
Vattenlås Rengöring 2-4 ggr/år Plockas isär och rengörs
Ventiler värme, vatten “Motionering” 1-2 ggr/år Vrid vreden fram och tillbaks några gånger

Övrigt

     
Brandvarnare  Test Regelbundet  
Batteribyte 1 ggr/år  
Jordfelsbrytare Test Regelbundet  

 

Uppdaterad 2020-07-29