JM tog i samband med projektets start fram följande information som fortfarande är användbar. Materialet innehåller inte infomation om hus 3.

WireFrames sida om Solfjädern