Position:
Lås, nycklar
Adress:
Öresundsvägen 16
Lund
22764
Telefon:
020-150015
Annan information:

Telefon butik: 0200-29 44 04 Service Larm: 0200-29 44 01 (kontorstid) Larmjour/felanmälan: 020-15 00 15 Låsjour: Lund: 0200-29 44 Det kostar rätt mycket att få nycklar ersatta och lås uppfrästa, så lämpligtvis ge en kopia av lägenhetsnyckeln till någon betrodd, och ha också reserver till de andra låsen på säkert ställe