Gästparkeringen kan nyttjas av besökande enligt regler nedan. Även taxi bör stanna här om du inte har speciella behov såsom färdtjänst. 

Varje boende får ett parkeringstillstånd för gäster som gäller gratis parkering kl. 18-02 alla dagar på alla platser. Skall ligga väl synligt i framrutan.

Det finns 4 platser som är skyltade enligt bild nedan. De får endast användas tillsammans med parkeringstillståndet (blå kortet) som varje boende också får.

     

Det blå kortet kan användas på alla platser och berättigar till en reducerad parkeringsavgift alla dagar 00-24. Välj boende parkering vid betalning. Kortet skall ligga väl synligt i framrutan.

Gällande taxa från 1 mars 2020:

Allmän parkering

Vardagar 08-17  12kr/tim  max 60kr/dygn
Övrig tid              6kr/tim  max 60kr/dygn

Boende

Alla dagar            6kr/tim  max 30/dygn