Det är viktigt att vi hjälps åt att minimera risken för brand i våra hus, då skadorna kan bli stora och dyra.

Se till att inte placera något skrymmande eller brandfarligt i trapphuset eller i källaren. Tänk på att det också behöver vara fritt (eller enkelt bortflyttat) framför trappfönstren, då de kan behöva användas både för tillträde och utrymning via stege.

Underhåll din brandvarnare. Som boende ansvarar du för den. Skaffa med fördel också en liten brandsläckare och en brandfilt.

Här följer några bra dokument som beskriver detta mer i detalj. Läs åtminstone "Skydda dig mot brand hemma".