Inscannad information från Bopärmen.

Se Informationsskrift för uppdaterad information om boendet.