Återvinning och avfall på Solfjäderns område

Följande kan inte lämnas i Solfjäderns sophus:

  • Grovavfall, farligt avfall och elektronik: Lämnas på närmaste återvinningscentral; se nedan
  • Asbest och eternit, i större mängder: Ring Sysav 040-635 18 20
  • Bil och bildelar: Kontakta en bilskrot
  • Bildäck: Kontakta en däckfirma
  • Gasoltuber, dykartuber mm: Lämna till en återförsäljare
  • Fyrverkerier, sprängämnen och ammunition: Lämna till polisen (ring först)

Återvinningscentralen på Gunnesbo

Återvinningscentralen är avsedd för grovavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Personal finns tillhands för att svara på frågor och hjälpa till så att avfallet blir rätt sorterat.

Till nytta igen

En del av det du vill bli av med kan någon annan ha glädje av. Möbler, husgeråd, sportartiklar, leksaker, kläder, böcker med mera som kan användas kan du lämna i containern för loppissaker.

Olika hjälporganisationer tar hand om detta för försäljning och hjälpverksamhet. Tänk på att det du lämnar ska vara helt och rent.

Karta

image002