Logga in som redaktör, för normal redigering av informationsbrev och befintliga sidor.

Logga in som administratör, för att göra mer avancerad administration (redigera användare, kontakter, koppla sidor till menyn etc).

Inte alla har administratörsrättigheter. Kontakta IT-support om du behöver detta, förutsatt att din styrelse har godkänt.