Detta täcker in information för Brf Solfjäden 1, 2 och 3 som finns på adresserna Margaretavägen 3 och 5 (alla röda hus längs med vägen). Gemensamt har vi en samfällighet som sköter området, och som föreningarna finansierar.

Det finns mycket annan information om din förening och ditt boende på denna sajten.

De viktigaste dokumenten att läsa igenom inledningsvis är detta dokumentet, din förenings stadgar, Tips och Råd och Löpande underhåll.

Information i korthet

Vi använder Riksbyggen som ekonomisk och teknisk förvaltare.

Som lägenhetsinnehavare ansvarar du för allt inom lägenheten, inklusive beställning av reparationer osv. Föreningen ansvarar för utsidan och tillförsel av el, vatten, TV och bredband.

Du behöver teckna individuell hemförsäkring, men det ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg i föreningens fastighetsförsäkring.

I vissa av husen når du garaget genom att gå via källaren.

Du kommer in i din trappas elskåp med din lägenhetsnyckel, för att kolla förbrukningen och för att byta ev utlöst säkring. Normalt är det dock automatsäkringarna eller jordfelsbrytaren i din lägenhet som löser ut först. Utlöst jordfelsbrytare återställs genom att först dra nedåt och sedan (med kraft) uppåt.

Sopor slängs/sorteras i våra sophus. Fyll kärl som redan har innehåll först, och sortera enligt anvisningarna. Kartonger är skrymmande, så slå ihop dem först. Större och miljöpåverkande sopor ska lämnas hos Sysav återvinning. Den närmaste anläggningen är på Gunnesbo.

Trafik och parkering

Vägen mellan husen är klassad som gårdsgata, där gående/cyklande måste prioriteras (tänk på lekande barn!). Hastigheten är maximalt 7 km/h.

Parkering inom området kräver handikapptillstånd, annat än för in/ut-flyttning.

Gästparkeringen kan nyttjas mot betalning av alla som besöker. Även taxi bör stanna här om du inte har speciella behov. Varje boende får ett parkeringstillstånd för gäster under kvällstid.

Gången framför husen får bara nyttjas för gång- och cykeltrafik, inte fordon.

Uthyrning

  • Du kan hyra parkeringsplats i vårt underjordiska garage. Beställ via Garage och Parkering.
  • Samlingslokalen i 3L kan nyttjas för sammankomster. Beställ via Gemensamhetslokalen.
  • Området har två övernattningslägenheter. Beställ via Gästlägenheter.
  • Besökande kan bo på Djingis Khan till reducerat pris (uppge ”Brf Solfjädern”).

TV och bredband

  • Vi anlitar Comhem för TV. Kostnad för grundutbud ingår i hyran, som kan kompletteras med andra erbjudanden från dem.
  • Vi anlitar Svenska Stadsnät för bredband. 100 Mbps och en fast anslutning (komplettera med router för fler och för WiFi) ingår i hyran, som kan kompletteras med digital TV och IP-telefoni.

Aktiviteter

Årligen arrangerar vi föreningsstämma, fixardagar, glöggfest etc. Vi skickar ut anmälan och annan information i god tid innan sådana händelser.

Engagemang

Vi förväntar oss att du engagerar dig i gemensamma aktiviteter och styrelsearbete under tiden du bor här. Kontakta oss i styrelsen (se anslag vid entrén) om du är intresserad av att jobba med något inom eller utanför styrelsen.