Detta dokument innehåller information för Brf Solfjädern 1, 2 och 3, som finns på adresserna Margaretavägen 3 och 5, dvs alla röda hus längs med tillfartsvägen. Dessutom finns en samfällighet som sköter området som föreningarna finansierar gemensamt.

Det finns mer information om din förening och ditt boende på denna webbsajt.

De viktigaste dokumenten att läsa igenom inledningsvis är förutom detta dokument, din förenings stadgar, Tips och Råd, Löpande underhållBrandskydd och Närområdet.

Allmän information

Vi anlitar Riksbyggen som ekonomisk förvaltare. S1 och S3 anlitar dessutom Riksbyggen som teknisk förvaltare. V.g. S2 se information här.

Som lägenhetsinnehavare ansvarar du för allt inom lägenheten, inklusive beställning av reparationer m.m.

Föreningen ansvarar för utvärtes underhåll och tillförsel av el, vatten, TV och bredband.

Du behöver teckna individuell hemförsäkring, men det ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg i föreningens fastighetsförsäkring.

I de flesta husen når du garaget via källaren.

Du kommer in i din trappas elskåp med din lägenhetsnyckel, om du vill kolla förbrukningen eller byta ev utlöst säkring. Normalt är det dock automatsäkringarna eller jordfelsbrytaren i din lägenhet som löser ut först. Utlöst jordfelsbrytare återställs genom att man först drar nedåt och sedan (med kraft) uppåt.

Sopor slängs/sorteras i våra sophus. Fyll kärl som redan har innehåll först, och sortera enligt anvisningarna. Kartonger är skrymmande, så vik ihop dem. Större och miljöpåverkande sopor ska lämnas hos Sysav återvinning. Den närmaste anläggningen är på Gunnesbo.

Trafik och parkering

Vägen mellan husen är klassad som gårdsgata, där gående/cyklande måste prioriteras (tänk på lekande barn!). Hastigheten är maximalt 7 km/tim.

Parkering inom området kräver handikapptillstånd, utom vid in- eller utflyttning.

Gästparkeringen kan nyttjas av besökande enligt regler nedan. Även taxi bör stanna här om du inte har speciella behov såsom färdtjänst.

Varje boende får ett parkeringstillstånd för gäster som gäller gratis parkering kl. 18-02 alla dagar på alla platser. Skall ligga väl synligt i framrutan.

Det finns 4 platser som är skyltade enligt bild nedan. De får endast användas tillsammans med parkeringstillståndet (blå kortet) som varje boende också får.

     

Det blå kortet kan användas på alla platser och berättigar till en reducerad parkeringsavgift alla dagar 00-24. Välj boende parkering vid betalning. Kortet skall ligga väl synligt i framrutan.

 

Gången framför husen får bara nyttjas för gång- och cykeltrafik, inte för motortrafik.

Uthyrning

  • Området har två övernattningslägenheter. Beställ via Gästlägenheter.
  • Samlingslokalen i 3L kan nyttjas för sammankomster. Beställ via Samlingslokalen.
  • Man kan hyra parkeringsplats i vårt underjordiska garage. Beställ via Garage och Parkering.
  • Besökande kan bo på Djingis Khan till reducerat pris (uppge ”Brf Solfjädern”).

TV och bredband

  • Vi anlitar Comhem för TV. Kostnad för grundutbud ingår i hyran. Man kan mot avgift komplettera med andra erbjudanden från leverantören.
  • Vi anlitar Telenor/Ownit för bredband. En fast 1 Gbps-anslutning per lägenhet ingår i hyran. Komplettera själv med router för fler anslutningar och WiFi. Man kan utöka med IP-telefoni och TV.

Aktiviteter

Årligen arrangeras föreningsstämma, fixardagar, glöggfest etc. Anmälningsblankett och annan information skickas ut i god tid före sådana händelser.

Engagemang

Det förväntas att du efter förmåga engagerar dig i gemensamma aktiviteter och styrelsearbete under den tid du bor här. Kontakta din styrelse (se anslag vid entrén) och berätta vad du vill bidra med.