Skriv ut

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens

medlemmar till:

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.

TID: Tisdagen den 23 april 2019, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L

SERVERAS: Ost och vin efter stämman

Den nya styrelsen samlas direkt efter för konstituerande möte.

Bilagor: Dagordning, val av styrelse och en proposition

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att delas ut separat.

På stämman tas bara upp det som finns med i dagordningen. Efters

stämman kommer det att finnas möjlighet till allmänna frågor. Johan

Hedborg kommer att presentera resultatet av förfrågan han skickade ut

Det är inte för sent att anmäla sig till styrelsen! Två ledamöter lämnar oss i

år. Ta chansen att få en inblick i föreningens arbete och lära känna dina

grannar. Vi behöver också två frivilliga att ingå i Samfällighetens (SSF)

styrelse. Det är dock inget krav att sitta i vår styrelse för att ingå i SSF

styrelse. Då får man möjlighet att träffa medlemmar i våra systerföreningar.

Fönster och fasadprojektet är i en aktiv fas. Är någon intresserad att delta?

Tala om för oss i styrelsen.

Vi saknar en valberedning. Det skulle vara en stor hjälp för styrelsen om vi

kan välja en valberdning på Årsstämman till nästa års arbete.

Det är viktigt att alla deltar i föreningens skötsel. Engagemanget behöver ju

inte vara livslång, men om alla delar på arbetet blir det både lättare och

roligare.

Är du intresserad, ta kontakt med någon i styrelsen innan stämman!

Lund 2019-03-26

BRF SOLFJÄDERN 3 Styrelsen