Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens medlemmar till:

 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.

 

TID:   Onsdagen den 25 april 2018, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L

   

Den nya styrelsen samlas direkt efter för konstituerande möte.

Bilagor: Dagordning, Val av ny styrelse, och en proposition

 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att delas ut separat.

 

Lund  2018-03-25

BRF SOLFJÄDERN 3 Styrelsen