Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens medlemmar till:

 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.

 

TID:   Tisdagen den 25 april 2017, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L

   

Kom gärna redan klockan 18.00 då informerar Länsförsäkringar om brandskydd och inbrott

 

Efter stämman kommer styrelsen att presentera en första information om byte av fönster och fasadrenovering.

 

Den nya styrelsen samlas direkt efter för konstituerande möte.

Bilagor: Dagordning, Valberedningens förslag, en motion och en proposition

 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att delas ut separat.

Lund  2017-03-28

BRF SOLFJÄDERN 3 Styrelsen