Brf Solfjädern 3 Informationsbrev

Hej!

 
Pga av en åtgärd gällande laddstationerna i garaget kommer strömmen till hissarna och belysningen i trapphusen i 3B och 3C att stängas av under en kortare tid.
Det innebär att hissarna inte kommer att kunna användas under avbrottet.

Avbrottet gäller tisdag 28 maj kl 10 – 12.
Förhoppningen är att arbetet ska bli klart på kortare tid än dessa två timmar.

Vi beklagar olägenheten!

Mvh,
/Hasse i styrelsen

Protokollet från föreningens årsmöte
Protokollet från vårt årsmöte 2019-04-23 finns nu på hemsidan:

https://www.brfsolfjadern.se/index.php/brf-solfjaedern-3/stam-
mor/351-ordinarie-foreningsstamma-2019-04-23

Har ni inte möjlighet att hämta och läsa det digitalt så finns det att läsa
hos antingen Sylvia Resch eller Hans Dahlgren i 3A.

VIKTIG INFORMATION !!

Våtstädning av garaget onsdag 8 maj 2019

För att detta ska fungera måste

  • bilar
  • cyklar
  • och annat som står på garagegolvet

vara utflyttat senast 08.00 denna dag.

Flytta med fördel ut detta kvällen innan.
Gästparkeringen får nyttjas utan betalning för
parkering mellan 7/5 kl 17.00 – 8/5 kl 24.00.
Under dagen kommer garaget vara avspärrat.
Arbetet beräknas vara klart senast 17.00.

/Styrelserna i Solfjädern 1,2,3

Har du frågor till SSF-stämman?
Lämna i så fall in dessa frågor till sekreteraren i din förening.
Frågorna skall vara inkomna senast 13 maj 2019.

Deltagare på SSF årsstämma är styrelsemedlemmarna i respektive brf.
Vid SSF årsstämma, 27 maj 2019, framför din styrelse dessa frågor
samt återkopplar efter stämman.

Med vänlig hälsning,
Solfjäderns samfällighetsförening (SSF)

Hej, 

Vi har beslutat att byta till Ownit, som ägs av Telenor. De anses allmänt som en uppstickare mot inte minst Telia, med mycket bra pris/prestanda, och har vunnit pris ett antal år för bäst kundservice. 

Ownit kommer hit på tisdag 23:de april och utför byte av den centrala utrustningen, inte minst för att öka kapaciteten. 

Medskickad information beskriver vad som förändras. För de allra flesta blir det ingen skillnad alls, dock behöver du aktivera porten enligt beskrivningen under kvällen den 23:de. Ownits egen information ger mer information om kompletterande tjänster och utrustning. 

Om du vill ha hjälp av Ownit kan du fylla i det formuläret som har satts upp på anslagstavlorna i trapphuset (sätts upp idag skärtorsdag på em). Ownit samlar in dem den 23:de. 

Vi ber dig att läsa igenom åtminstone vårt dokument, inte minst för att få klarhet i om du påverkas.