Brf Solfjädern 3 Informationsbrev

Samfällighet för Solfjädern

Solfjädern 1, 2 och 3 har haft samarbete som GA, som är en delägarförvaltning. I och med att vi nu alla tre byter ekonomisk förvaltare bildar vi också en samfällighet som ska förvalta de gemensamma anläggningarna. Det är en juridisk person, som kan sluta egna avtal och som får organisationsnummer, 717917-3955.

Ett viktigt skäl till att bilda en samfällighet är att få klarare ansvarsfördelning. Samfälligheten kommer att heta Solfjäderns Samfällighetsförening. Det blir samma fördelning av kostnader och samma funktioner som tidigare GA. Medlemmar i samfälligheten är de tre bostadsrättsföreningarna. Styrelsen väljs vid en årsstämma av föreningarnas styrelser som representerar er.

Vi vill fortsätta i samma goda anda som vi haft i GA. Vi tror inte att det kommer att märka någon skillnad i praktiken.

Styrelse fram till årsstämman 2018 blir:

Ordinarie ledamöter: Sylvia Resch ordförande, Ted Böklin sekreterare och Lennart Revström ekonomiansvarig.

Suppleanter: Zingo Andersen, Lislott Martinsson och Ritva Sulin Sundberg

 

Idag har jag delat ut information från Riksbyggen. F o m januari 2017 sköter de vår ekonomi. Det står hur man gör för att få e-faktura och autogiro att fungera för månadsavgiften. Har man frågor kan man alltid kontakta Riksbyggens Felanmälan. Det gäller även för inbetalningar, inte enbart för tekniska problem. Telefonnummret står i informationsbladet, och i varje trappuppgång. 

Garagehyran kommer att betalas till den nya samfälligheten (gamla GA), Solfjäderns Samfällighetsförening. Sannolikt kommer dessa avier först i januari.

Vi i styrelsen tror att samarbetet med Riksbyggen kommer att underlätta för oss alla!

 

God Jul!  

/ Sylvia

INFORMATION Brf Solfjädern 3 28/10 2016

Förvaltning

Sedan april har vi den tekniska förvaltningen hos Riksbyggen. Ni känner väl till dygnet runt felanmälan som vi numer har? Nu har vi även tecknat avtal med Riksbyggen för vår ekonomiska förvaltning fr o m årsskiftet. Fördelarna är att mer kan göras online, att vi får en koppling till vår underhållsplan och vår tekniska förvaltning. Dessutom blir det billigare. För medlemmarna innebär det att vi kommer att få nya avier under november månad. Det gäller då avgifterna för första kvartalet 2017. Sedan finns möjlighet för både autogiro och e-faktura.

Ni får all information från Riksbyggen och det finns gott om tid att ändra sina betalningsrutiner!

Radonmätning

Visserligen finns inga farhågor för radon i våra hus, men allt fler köpare och mäklare frågar efter mätningen. Det kommer att göras nu under senhösten. Ca 15 lägenheter får ha en liten dosa i några månader. Sedan samlas de in för mätning. Vi återkommer till de utvalda!

Automatiska dörrar

Vi hade räknat med att dörrarna skulle vara klara nu, men tyvärr har leveransen av materialet blivit försenad. Martin från Hallbergs räknar dock med att när de fått materialet kan allt vara klart vecka 44 eller 45.

Brandvarnare

Ni har väl varit i affärerna och sett de första tecken på jul? Kom ihåg att kolla brandvarnaren!!

Glöggafton

Ska vi självklart ha även i år; vi återkommer med datum!

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Solfjädern 3

Glöggmingel

Torsdagen den 1 december från klockan 18.30 i gemensamhetslokalen!

Vi tänkte det skulle vara trevligt att ses på lite glögg, fika, lussebullar och pepparkakor.

Väl mött!

Brf Solfjädern 3

BOKHYLLAN

Bokhyllan öppnar nu igen. Nytt för i år är att lägenhetsnyckeln kan användas

till gemensamhetslokalen. Vi har satt in ytterligare en bokhylla så det går bra

att lämna böcker igen. Lokalen (3 L) kan dock vara uthyrd ibland och det måste

respekteras.

BRANDROND

Vi genomför regelbundna brandronder. Ett återkommande problem är att

trappuppgångarna belamras med cyklar, barnvagnar, blombord etc. Det är inte

tillåtet och är direkt farligt! Vi upplevde ett strömavbrott i en trappuppgång för

några månader sedan, det blir mycket mörkt och man snubblar lätt över prylar

som står i vägen. Dessutom blir det svårt för städarna.

SAMFÄLLIGHET

De tre bostadsrättsföreningarna 1, 2 och 3 kommer att bilda en samfällighet

från och med nästa år. Moderna ekonomiska system kräver det och

ansvarsförhållanden vid eventuella problem är i nuläget oklara. Fram tills nu

har vi haft ett informellt samarbete, så kallad GA

(Gemensamhetsanläggningen), som har fungerat bra.

FIXARDAG

Lördagen den 22 oktober är nästa fixardag.

Kom ihåg att vi nu har felanmälan dygnet runt via Riksbyggen. Vi har även

jourservice för akuta problem under kvällar, nätter och helger.

Gemensam kräftis nu på fredag 16/9 kl 18.30. Medtag egna kräftor och dryck!

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf 3 Solfjädern