Brf Solfjädern 3 Informationsbrev

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens medlemmar till:

 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA.

TID:   Måndagen den 17 December 2018, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L


Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats så att tider till stämmor och extrastämman är förlängda, det kräver en stadgeändring och därför 2 stämmor. På extrastämman den 13 November bifölls ändringen för första gången så vi bjuder in till nästa extrastämma för andra dragningen den 17 December bifölls den igen så börjar denna stadga ändring gälla.

 


Välkomna till Samlingslokalen!

/ Styrelsen Solfjädern 3

INFORMATION FRÅN STYRELSEN BRF SOLFJÄDERN 3

Laddenheter Nu blir det äntligen av! Vi har fått bidraget från Naturvårdsverket.
Kraftringen börjar med installation i januari. Sex befintliga p-platser i garaget kommer
att utrustas med laddenheter för elbil. Detaljer om teckning av avtal, ev kö, kostnad osv
kommer längre fram. Hyresgästerna på de berörda platserna kommer att kontaktas.

Fasadbelysning Efter ett inbrott förra vintern beslutade vi att installera belysning på
fasaderna mot vårdskolan. Det hela har blivit fördröjt p g a byte av teknisk förvaltare.
Förhoppningsvis är de snart på plats.

Gatuskylt Snabba bilar är ett konstant problem inom området. Vår gata är en
gångfartsgata, max 7 km i timmen! Nu gör vi ett försök med en ny skylt vid sophus 4,
precis där man kör in i området.

Oljud från fläkten på skolan BMSL. Miljöförvaltningen har varit inkopplat.
Fastighetsägaren planerar att flytta fläkten och ljudnivån ska kontrolleras.

Entréerna Ni har säkert noterat att det nu finns brandsläckare i samtliga entréer. De
tillhör SSF och kommer att underhållas av Presto, precis som brandsläckarna i
garaget. Tycker ni om våra fina anslagstavlor? Nu slipper vi tejp på fönsterrutorna!

Ventilation Stort tack för hjälp när ventilationen rensades! SIMAB tyckte att de fick ett
bra bemötande och hjälp från er medlemmar. Nu behöver vi göra en obligatorisk
besiktning, sedan kan vi även göra färdig vår energideklaration.

Teknisk förvaltning Vi kommer att få en ny teknisk förvaltare på Riksbyggen fr o m
2019-01-01. Än så länge har vi inget namn.

Avgiftshöjning
Föreningens ekonomi är god. Vi har börjat bygga upp en underhållsfond. För att ta
höjd för kommande räntehöjningar kommer vi att höja avgiften. Höjningen sker fr o m
februari 2019, den stannar vid 2% och kommer att meddelas av Riksbyggen när
avierna skickas ut.

Glöggafton
Snart är det jul igen! Föreningen bjuder in till en glöggafton den 20 december kl 18.30.
Vi sätter upp anslag i god tid. Vi hoppas att så många som möjligt kommer!

God Jul önskar Styrelsen

OBS! OBS! OBS!
Kolla att dina Brandvarnare fungerar!!!!

Här är protokollet från årets ordinarie stämman.

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Vi har fått tid för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Den kommer att
ske onsdag den 12 december. Närmare tid kommer att delas ut i era brevlådor.
Där kommer också att finnas kontaktinformation till Jörgen Johansson som utför
kontrollerna så att man kan bestämma en annan tid om det behövs. Samtliga
lägenheter ska kontrolleras. Enklast är att man är hemma eller lämnar nyckeln till
grannen. Det är viktigt att göra OVK så att vi kan göra Energideklarationen, som
också är obligatorisk. Vi kommer dessutom att få besked om andra åtgärder ev
måste utföras för att optimera ventilationen.
Visst är det besvärligt, men SIMABs rensning gick ju bra! Vi hoppas ni har
förståelse för detta!

Styrelsen Brf Solfjädern 3
20181126

Hej,

Styrelsen i S3 har sett över vår gemensamma försäkring för bostadsrättsföreningen i syfte att försöka minska försäkringspremien med bibehållet försäkringsskydd samt få med det som kallas ’Bostadsrättstillägg’.

 Detta har varit framgångsrikt och vi har nu beslutat att byta försäkringsbolag till IF. Bytet innebär att vi för samma premie som vi har idag även får med försäkringsmomentet ’Bostadsrättstillägg’ för alla lägenheter i S3. Denna förändring innebär att ni som idag har Bostadsrättstillägg i er egen hemförsäkring nu kan ta bort detta eftersom samma försäkringsskydd finns i den nya gemensamma försäkringen. Det borde innebära att er hemförsäkringspremie kan bli lite lägre.

 OBS; Den nya försäkringen gäller fr o m 2018-05-01.

 Nedan finns ett utdrag ur försäkringsbrevet.

Fullständiga försäkringsvillkor avseende bostadsrättstillägget finns med som bilaga.

 Saxat ur Försäkringsbrevet:

 Bostadsrätt och ägarlägenhet Omfattning:

• Tillägg för bostadsrätt och ägarlägenhet

Ersättning: Fullvärde

Plötslig och oförutsedd skada (5.7):

Ersättning upp till 200 000 kr 
Självrisk: 1 500 kr 

//Med vänliga hälsningar Styrelsen