Brf Solfjädern 3 Informationsbrev

FIXARDAG DEN 26 SEPTEMBER 8.30-11.00Vi behöver Er hjälp för att hålla området i skick.  1. Algtvättning av bl. a ytterväggar av trä (soprum) belysnings pelare/skyltar vid entrén (Margaretavägen)

  2. Rengöring av ventilations intag i ytterdörrar, samt ventil på översta våningen i samtliga ingångar.

  3. Inoljning av brevlåder

  4. Städning/skurning av soprums golv. Samt rensning av hängrännor.

  5. Grovstädning av gästlägenhet.

  6. Tvättning av namntavla vid entrédörrarna

  7. Tvättning av områdes samtliga belysningar

  8. Egna initiativ till uppfräschningSom tack för hjälpen kommer kaffe och ”fralla” att stå framdukat i samlingslokalen.G-A gruppen i Solfjädern

Undersökning avdricksvattenkvalitén

Resultaten från vattenprover tagna i köket är nu klara.

Prov togs från kallvattenkranen både före och efter spolning.

Kallvattnet har analyserats såväl kemiskt som mikrobiologiskt.

Analysresultaten före spolning tyder på utfällning från kopparrör. Spolning till konstant kall temperatur före konsumtion rekommenderas.

 

Utlåtande och upplysningar om vattenprov ospolat

MICROBIOLOGISKT UTLÅTANDE: TJÄNLIGT

KEMISKT UTLÅTANDE: TJÄNLIGT

med avseende på utförd analys

Kopparhalten indikerar kopparrör i fastigheten. Spolning till konstant kall temperatur före konsumtion rekommenderas.

 

Utlåtande och upplysningar om vattenprov spolat

MICROBIOLOGISKT UTLÅTANDE: TJÄNLIGT

KEMISKT UTLÅTANDE: TJÄNLIGT

med avseende på utförd analys

Utgivning 2009: 6

solfj_logo

 

 

Hej alla Solfjädrar!

 

En julklapp i förtid kan vi meddela!

Genom att vi lyckats förhandla ner räntorna på våra lån, har vi beslutat att sänka månadshyran till 2008 års nivå

från och med januari månad 2010.

 

Vi hälsar våra nyinflyttade

Camilla Wenngren och Peter Johansson på 3c och Tongyun Shen på 3b välkomna som nya medlemmar.

 

Glöm inte glöggfesten onsdag 25/11

klockan 19.00.

Hoppas vi ses då!

 

Till sist önskar vi alla en god och skön helg.

Styrelsen för Solfjädern 3