Brf Solfjädern 3 Informationsbrev

Information och ansökan om laddstationer för elbilar.

Solfjädern 1,2 och 3 vill främja miljön och erbjuder därför medlemmarna 6 garageplatser med
laddstationer för elbilar i vårt garage. För att minimera kostnaderna och förenkla installationen
kommer vi att ta 6 intilliggande platser i anspråk.

Platserna 152, 153, 155, 156, 157 och 158 kommer att reserveras för elbilar och det är ett krav att laddningsfunktionen utnyttjas. De som hyr dessa platser idag kan stå kvar på sina platser tills någon gör anspråk på en E-plats även om ingen laddning sker. När en E-plats hyrs ut kommer den som hyr platsen idag att kostnadsfritt erbjudas byte till en annan ledig plats i vårt garage.

Månadsavgift.
Priset för platser utan el blir oförändrat 500 kr/månad. Priset för E-platserna blir 700 kr/månad. Månadskostnaden för E-platserna kommer att faktureras via Riksbyggen.

Energikostnad.
Energin betalas separat. Alla som nyttjar laddaren laddar ner appen ”Laddkartan” i appstore eller google play. Här registrerar man ett konto, och beställer hem en laddnyckel (tagg/Blipp).Laddning kan också ske från publika laddstationer. All laddning sker mot lokal taxa, och kan variera. Ofta har man utestående rabatter för användare som kommer med en tagg, men publika laddstationer kan även aktiveras direkt i appen. All betalning dras automatiskt från det betalkort som registrerats till kontot.

Platsfördelning.
Anläggningen beräknas att tas i drift under april 2019 och platserna kommer att fördelas i den ordning ansökningarna kommer in.

Utbyggnad
Efterfrågan på E-platser kommer säkert att öka och vi kommer därför att installera fler laddstationer efter behov.

Laddstationerna gynnar inte bara den som faktiskt nyttjar laddaren utan är också värdedrivande vid försäljningar av lägenheter.

Vi har utnyttjat Klimatklivet för den första installationen och hoppas på att vi även framöver ska kunna tillgodogöra oss någon form av bidrag för att hålla kostnaderna nere.

Teknik
Laddstationerna som erbjuds är EVA Connected 3,7 (16A) KW från Chargestorm. Varje laddstation är utrustad med 2 uttag av typ 2 för anslutning av laddningskabel som kunden själv ombesörjer. Användarmanual finns på Chargestorms hemsida.

INFORMATION FRÅN STYRELSEN BRF SOLFJÄDERN 3

Årsstämman
Glöm inte årets stämma tisdag 23 april kl 18.30. Vi ser från emot att många deltar. Efter stämman bjuder styrelsen på ost och vin. Johan Hedborg har lovat att visa ritningarna på Djingis Khans nya byggnad. Inom kort kommer vi att dela ut Samfällighetens Årsredovisning. Föreningens egen Års-
redovisning är utdelat.

Fönsterprojektet

Vi fortsätter samarbetet med Bredablick. Vi väntar på nya offerter. Vi hoppas hinna med ett informationsmöte under våren men skyndar på så mycket vi kan. Därefter kommer vi att kalla till extrastämma.

Energideklaration

Årets energideklarationen visar att vi kan förbättra vår effektivitet genom att byta våra frånluftsfläktar till mer energisnåla när det blir dags för byte. Eftersom byte av fönster kan påverka ventilationen, väntar vi med beslut om det tills beslut är tagit angående fönstren.

Fixardagen lördag 27 april
Vi träffas utanför gemensamhetslokalen i 3L kl 9, nere på den stora gräsmattan där grillen finns. Där delar vi upp oss i grupper, och jobbar fram till ca kl 12. Mot slutet dukas fika/grillkorv upp.

Bredband

Installation av bredband från Ownit beräknas till 23-24 april. Har man inte IP-telefoni och/eller IP-TV (speciell TV-box) så behöver man inte göra någonting. Mer information om detta kommer, bl a om IP telefoni och IP TV.

Laddplatser
Är nu installerade. Anslag om ansökan kommer upp 15 april, samt skickas till alla medlemmar i samtliga tre föreningar.

Garagetvätt
Den 8 maj kommer vi att tvätta garaget. Det innebär att alla bilar och cykla måste flyttas ut mellan kl 8 och kl 17. Det går bra att parkera gratis i gästparkeringen f o m kl 18 7 maj. Kom ihåg att parkeringen fylls snabbt på morgonen!

LED i garaget.
Under vecka 16 ska ny energisnål lED belysning installeras. Det beräknas ta två dagar, inga bilar
behöver flyttas.

Nya medlemmar
Vi välkomnar Josefina D’Andrea - Ohlsson, 3N som nu blir formel medlem i föreningen.

Med förhoppning om en varmare vår snart!
Styrelsen

Boendeinfo Fönsterprojektet
Bakgrund och status
Solfjädern-föreningarna har under huvudsakligen 2018 samarbetat kring att hitta en

lösning på problemet med röta i våra fönster. Denna är så allvarlig att hållbar reparation är omöjlig.

Vi har gemensamt bildat en "Fönstergrupp" där alla föreningarna samarbetar. Gruppen rapporterar löpande via representanterna tillbaks till respektive styrelse.

Vi är eniga om att gå på linjen att byta ut alla fönster till underhållsfria för att få en lösning som håller länge samt att behålla ett enhetligt utseende. Detta angreppssätt
minskar våra totala kostnader över tid (minst 40 år tack vare högkvalitativa fönster) då vi slipper höga kostnader för löpande underhållskostnader på existerande fönster

som ändå så småningom behöver bytas ut (med förlust av de nedlagda underhållskostnaderna). Vi får dessutom en bättre boendemiljö med tätare fönster som är lättare att hålla rena, och förhoppningsvis lägre uppvärmningskostnader. Vi undviker dessutom ett antal framtida mindre projekt som vart och ett skall handlas upp och
hanteras av framtida styrelser. Initialt arbetade vi länge med Riksbyggen för hantering av projektledningen, men kunde slutligen inte enas med dem om  kostnadsmodellen. Resultatet är att vi nu slutligen istället startat samarbete med Bredablick för att göra en ny upphandling med ett kostnadsupplägg som är mer  gynnsamt för oss. Vi har även köpt ut allt förprojekteringsunderlag från Riksbyggen för att kunna använda dokumentationen i det framtida arbetet. Allt detta har bidragit till att projektet dragit ut på tiden och att vi inte publicerat formell information till alla boende förrän nu.

Uppdraget, kallat Fönsterprojektet, består av tre åtskilda projekt där varje förening enskilt ansvarar för sina respektive projektkostnader.

Vad sker härnäst?
1. Ett nytt förfrågningsunderlag kommer skickas ut till utvalda entreprenörer och anbuden beräknas komma in under april.
2. Tillsammans med Bredablick utses en entreprenör.
3. Respektive styrelse beslutar formellt att de vill gå vidare med projektet. Projektets genomförande skall formellt beslutas av årsstämma eller extra stämma i varje förening.

4. Tillsammans med Bredablick bjuds alla boende i de tre föreningarna gemensamt in till en informationsträff. Bredablick beskriver där projektupplägget, och de tekniska lösningarna. Ordentligt med tid kommer ges för frågor från alla närvarande.

5. På respektive stämma beslutar de boende gemensamt om projektets genomförande. Det är viktigt i ett så här stort projekt att alla är delaktiga i beslutet.

Med vänlig hälsning,
Fönstergruppen 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens

medlemmar till:

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.

TID: Tisdagen den 23 april 2019, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L

SERVERAS: Ost och vin efter stämman

Den nya styrelsen samlas direkt efter för konstituerande möte.

Bilagor: Dagordning, val av styrelse och en proposition

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer här Stämman 2019-04-23

På stämman tas bara upp det som finns med i dagordningen. Efter stämman kommer det att finnas möjlighet till allmänna frågor. Johan Hedborg kommer att presentera resultatet av förfrågan han skickade ut.

Det är inte för sent att anmäla sig till styrelsen! Två ledamöter lämnar oss i år. Ta chansen att få en inblick i föreningens arbete och lära känna dina grannar. Vi behöver också två frivilliga att ingå i Samfällighetens (SSF) styrelse. Det är dock inget krav att sitta i vår styrelse för att ingå i SSF styrelse. Då får man möjlighet att träffa medlemmar i våra systerföreningar. Fönster och fasadprojektet är i en aktiv fas.

Är någon intresserad att delta? Tala om för oss i styrelsen.

Vi saknar en valberedning. Det skulle vara en stor hjälp för styrelsen om vi kan välja en valberdning på Årsstämman till nästa års arbete.

Det är viktigt att alla deltar i föreningens skötsel. Engagemanget behöver ju inte vara livslång, men om alla delar på arbetet blir det både lättare och roligare.

Är du intresserad, ta kontakt med någon i styrelsen innan stämman!

Lund 2019-03-26

BRF SOLFJÄDERN 3 Styrelsen

Bilagor:
Ladda ner den här filen (KALLELSE Stamman 2019.pdf)KALLELSE Stamman 2019.pdf236 kB

måndag 28 januari

INFORMATION FRÅN STYRELSEN BRF SOLFJÄDERN 3

Laddenheter för elbilar ska installeras om 2-3 månader. Sex befintliga p-platser i ra den mot väggen till vänster när man kör ner i garaget, platser 152-153, 155-158 kom mer att utrustas med laddenheter. Dessa platser valdes pga dragningen av eldrag ningen. Hyresgästerna på de berörda platserna kommer att kontaktas. Allt eftersom medlemmar visar intresse för en plats med laddare, kommer de att delas ut. Den som har platsen nu erbjuds en annan ledig plats i garaget. Självklart kan man redan nu välja att byta plats. Bytet är givetvis kostnadsfritt. Garageansvarige; Vangel Cukalevski har en förteckning över lediga platser. Detaljer om teckning av avtal, ev , kostnad osv kommer längre fram.

Belysning Nu i veckan (v 5) installeras fasadbelysning fasaderna mot vårdskolan. Det blir en del borrning, men man lovar att inte sätta igång allt för tidigt på morgonen!

Vi ska undersöka utomhusbelysningen nästa år. Flera pollare har gått sönder och de använder mycket el. Under tiden ska vi inte ersätta armaturerna, dock lysrören för ståss.

Garaget Vi undersöker en mer kostnadseffektiv garagebelysning med LED-lampor. Bytet sker när vi har använt upp befintliga lysrör, vilket tar ca 1 år.

Det finns en fördjupning i nerfarten till garaget. Det är svårt att laga en sådan liten grop att det håller, varför vi avvaktar. Var försiktig när du kör, går det att vänta ett tag.

Balkongdörrar Kom ihåg att anmäla önskemål om brytskydd till Christer Ohlsson. Kontaktuppgifter finns i separat tidigare utskick.

Bostadsrättstillägget i hemförsäkringen Kom ihåg att anmäla till ditt försäkringsbo lag att vi nu har en kollektiv bostadsrättsförsäkring i föreningens försäkring med If.

Teknisk förvaltning Vår nya tekniska förvaltare Riksbyggen heter Cecilia Au gustsson. Hon har nyss tillträtt och får stöd av Anneli Linfeldt under en tid framöver.

Årstämman 2019

Årsstämman blir 23 april. Vi hoppas att många kan delta. En kallelse kommer. Motioner till stämman behöver vi senast 17 mars så att de hinner behandlas.

Det hade varit roligt om vi fick nya medlemmar till styrelsen. Vi försöker hålla nere tids insatsen. Man lär känna sina grannar och håller sig informerad. Vi har endast ettårs mandat, så det är ingen stor risk! Kan du tänka dig att delta i valberedning skulle det

också vara uppskattat.

Vi söker också en ledamot och en suppleant till Solfjäderns Samfällighetsförening (SSF). Man behöver inte vara ledamot i styrelsen även om det är praktiskt. Man får en möjlighet att lära känna de övriga föreningarna.

Hör av dig till någon i styrelsen om du är intresserad, så berättar vi mera.

Styrelsen brf Solfjädern 3