Skriv ut

Protokollet från föreningens årsmöte
Protokollet från vårt årsmöte 2019-04-23 finns nu på hemsidan:

https://www.brfsolfjadern.se/index.php/brf-solfjaedern-3/stam-
mor/351-ordinarie-foreningsstamma-2019-04-23

Har ni inte möjlighet att hämta och läsa det digitalt så finns det att läsa
hos antingen Sylvia Resch eller Hans Dahlgren i 3A.