Skriv ut

Har du frågor till SSF-stämman?
Lämna i så fall in dessa frågor till sekreteraren i din förening.
Frågorna skall vara inkomna senast 13 maj 2019.

Deltagare på SSF årsstämma är styrelsemedlemmarna i respektive brf.
Vid SSF årsstämma, 27 maj 2019, framför din styrelse dessa frågor
samt återkopplar efter stämman.

Med vänlig hälsning,
Solfjäderns samfällighetsförening (SSF)