Information och ansökan om laddstationer för elbilar.

Solfjädern 1,2 och 3 vill främja miljön och erbjuder därför medlemmarna 6 garageplatser med
laddstationer för elbilar i vårt garage. För att minimera kostnaderna och förenkla installationen
kommer vi att ta 6 intilliggande platser i anspråk.

Platserna 152, 153, 155, 156, 157 och 158 kommer att reserveras för elbilar och det är ett krav att laddningsfunktionen utnyttjas. De som hyr dessa platser idag kan stå kvar på sina platser tills någon gör anspråk på en E-plats även om ingen laddning sker. När en E-plats hyrs ut kommer den som hyr platsen idag att kostnadsfritt erbjudas byte till en annan ledig plats i vårt garage.

Månadsavgift.
Priset för platser utan el blir oförändrat 500 kr/månad. Priset för E-platserna blir 700 kr/månad. Månadskostnaden för E-platserna kommer att faktureras via Riksbyggen.

Energikostnad.
Energin betalas separat. Alla som nyttjar laddaren laddar ner appen ”Laddkartan” i appstore eller google play. Här registrerar man ett konto, och beställer hem en laddnyckel (tagg/Blipp).Laddning kan också ske från publika laddstationer. All laddning sker mot lokal taxa, och kan variera. Ofta har man utestående rabatter för användare som kommer med en tagg, men publika laddstationer kan även aktiveras direkt i appen. All betalning dras automatiskt från det betalkort som registrerats till kontot.

Platsfördelning.
Anläggningen beräknas att tas i drift under april 2019 och platserna kommer att fördelas i den ordning ansökningarna kommer in.

Utbyggnad
Efterfrågan på E-platser kommer säkert att öka och vi kommer därför att installera fler laddstationer efter behov.

Laddstationerna gynnar inte bara den som faktiskt nyttjar laddaren utan är också värdedrivande vid försäljningar av lägenheter.

Vi har utnyttjat Klimatklivet för den första installationen och hoppas på att vi även framöver ska kunna tillgodogöra oss någon form av bidrag för att hålla kostnaderna nere.

Teknik
Laddstationerna som erbjuds är EVA Connected 3,7 (16A) KW från Chargestorm. Varje laddstation är utrustad med 2 uttag av typ 2 för anslutning av laddningskabel som kunden själv ombesörjer. Användarmanual finns på Chargestorms hemsida.