INFORMATION FRÅN STYRELSEN BRF SOLFJÄDERN 3

Årsstämman
Glöm inte årets stämma tisdag 23 april kl 18.30. Vi ser från emot att många deltar. Efter stämman bjuder styrelsen på ost och vin. Johan Hedborg har lovat att visa ritningarna på Djingis Khans nya byggnad. Inom kort kommer vi att dela ut Samfällighetens Årsredovisning. Föreningens egen Års-
redovisning är utdelat.

Fönsterprojektet

Vi fortsätter samarbetet med Bredablick. Vi väntar på nya offerter. Vi hoppas hinna med ett informationsmöte under våren men skyndar på så mycket vi kan. Därefter kommer vi att kalla till extrastämma.

Energideklaration

Årets energideklarationen visar att vi kan förbättra vår effektivitet genom att byta våra frånluftsfläktar till mer energisnåla när det blir dags för byte. Eftersom byte av fönster kan påverka ventilationen, väntar vi med beslut om det tills beslut är tagit angående fönstren.

Fixardagen lördag 27 april
Vi träffas utanför gemensamhetslokalen i 3L kl 9, nere på den stora gräsmattan där grillen finns. Där delar vi upp oss i grupper, och jobbar fram till ca kl 12. Mot slutet dukas fika/grillkorv upp.

Bredband

Installation av bredband från Ownit beräknas till 23-24 april. Har man inte IP-telefoni och/eller IP-TV (speciell TV-box) så behöver man inte göra någonting. Mer information om detta kommer, bl a om IP telefoni och IP TV.

Laddplatser
Är nu installerade. Anslag om ansökan kommer upp 15 april, samt skickas till alla medlemmar i samtliga tre föreningar.

Garagetvätt
Den 8 maj kommer vi att tvätta garaget. Det innebär att alla bilar och cykla måste flyttas ut mellan kl 8 och kl 17. Det går bra att parkera gratis i gästparkeringen f o m kl 18 7 maj. Kom ihåg att parkeringen fylls snabbt på morgonen!

LED i garaget.
Under vecka 16 ska ny energisnål lED belysning installeras. Det beräknas ta två dagar, inga bilar
behöver flyttas.

Nya medlemmar
Vi välkomnar Josefina D’Andrea - Ohlsson, 3N som nu blir formel medlem i föreningen.

Med förhoppning om en varmare vår snart!
Styrelsen