Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 3 kallar härmed föreningens

medlemmar till:

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.

TID: Tisdagen den 23 april 2019, klockan 18.30

PLATS: Samlingslokalen, Margaretavägen 3L

SERVERAS: Ost och vin efter stämman

Den nya styrelsen samlas direkt efter för konstituerande möte.

Bilagor: Dagordning, val av styrelse och en proposition

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer här Stämman 2019-04-23

På stämman tas bara upp det som finns med i dagordningen. Efter stämman kommer det att finnas möjlighet till allmänna frågor. Johan Hedborg kommer att presentera resultatet av förfrågan han skickade ut.

Det är inte för sent att anmäla sig till styrelsen! Två ledamöter lämnar oss i år. Ta chansen att få en inblick i föreningens arbete och lära känna dina grannar. Vi behöver också två frivilliga att ingå i Samfällighetens (SSF) styrelse. Det är dock inget krav att sitta i vår styrelse för att ingå i SSF styrelse. Då får man möjlighet att träffa medlemmar i våra systerföreningar. Fönster och fasadprojektet är i en aktiv fas.

Är någon intresserad att delta? Tala om för oss i styrelsen.

Vi saknar en valberedning. Det skulle vara en stor hjälp för styrelsen om vi kan välja en valberdning på Årsstämman till nästa års arbete.

Det är viktigt att alla deltar i föreningens skötsel. Engagemanget behöver ju inte vara livslång, men om alla delar på arbetet blir det både lättare och roligare.

Är du intresserad, ta kontakt med någon i styrelsen innan stämman!

Lund 2019-03-26

BRF SOLFJÄDERN 3 Styrelsen

Bilagor:
Ladda ner den här filen (KALLELSE Stamman 2019.pdf)KALLELSE Stamman 2019.pdf236 kB