Hej,

Styrelsen i S3 har sett över vår gemensamma försäkring för bostadsrättsföreningen i syfte att försöka minska försäkringspremien med bibehållet försäkringsskydd samt få med det som kallas ’Bostadsrättstillägg’.

 Detta har varit framgångsrikt och vi har nu beslutat att byta försäkringsbolag till IF. Bytet innebär att vi för samma premie som vi har idag även får med försäkringsmomentet ’Bostadsrättstillägg’ för alla lägenheter i S3. Denna förändring innebär att ni som idag har Bostadsrättstillägg i er egen hemförsäkring nu kan ta bort detta eftersom samma försäkringsskydd finns i den nya gemensamma försäkringen. Det borde innebära att er hemförsäkringspremie kan bli lite lägre.

 OBS; Den nya försäkringen gäller fr o m 2018-05-01.

 Nedan finns ett utdrag ur försäkringsbrevet.

Fullständiga försäkringsvillkor avseende bostadsrättstillägget finns med som bilaga.

 Saxat ur Försäkringsbrevet:

 Bostadsrätt och ägarlägenhet Omfattning:

• Tillägg för bostadsrätt och ägarlägenhet

Ersättning: Fullvärde

Plötslig och oförutsedd skada (5.7):

Ersättning upp till 200 000 kr 
Självrisk: 1 500 kr 

//Med vänliga hälsningar Styrelsen