VÄLKOMMEN TILL BRF SOLFJÄDERN 3!

Bostadsrättsföreningen SOLFJÄDERN 3 består av tre hus med adresserna Margaretavägen 3A, 3B, 3C, 3M, 3N.

Inom vårt område finns även Solfjädern 1 och Solfjädern 2 på Margaretavägen 5 och Margaretavägen 3D - L. Våra tre föreningar bildar tillsammans en samfällighet (SSF) som har hand om den yttre skötseln och andra gemensamma angelägenheter.

Information om föreningen och ditt boende finns på http://brfsolfjadern.se.

Mer detaljerad information om det mesta som nämns nedan finns på http://brfsolfjadern.se/main/index.php/brf-solfjaedern-3.

Inledningsvis är det VIKTIGT att läsa igenom:

 • Stadgar
 • Övrigt

Under rubriken GEMENSAMT rekommenderar vi att du i första hand tar del av:

 • Informationsskrift
 • Tips och Råd
 • Löpande underhåll

INFORMATION I KORTHET

Som lägenhetsinnehavare ansvarar du själv för allt INOM lägenheten, inklusive beställning av åtgärder etc. Föreningen ansvarar för utsidan och tillförsel av el, vatten, TV och bredband.

EL: elmätaren finns i elskåpet finns i källarplanet - du öppnar med din lägenhetsnyckel. Där kan du också byta ev. utlöst säkring. Normalt är det dock säkringarna eller jordfelsbrytaren i din lägenhet som löser ut först. Utlöst jordfelsbrytare återställs genom att först dra nedåt och sedan (med kraft) uppåt.

Det underjordiska GARAGET når du via källarplanet.

Vi har SOPSORTERING i våra sophus. Förpackningar av kartong tar stor plats. Tänk därför på att slå ihop dem innan du lägger dem i sopkärlet. Grovavfall, farligt avfall och elektronik lämnas på närmaste ÅTERVINNINGSCENTRAL. I vårt fall ligger Gunnesbo närmast.

TRAFIK och PARKERING

 • Vägen mellan husen är klassad som GÅRDSGATA där gående/cyklande måste prioriteras - tänk på lekande barn!
 • PARKERINGPLATS med betalautomat finns utmed Margaretavägen . Där bör även passagerare hämtas eller lämnas av. Detta gäller även taxi. Undantag gäller naturligtvis för personer med rörelsehinder.
 • Det är INTE TILLÅTET ATT PARKERA inom vårt område.  De enda parkeringsplatser som finns är reserverade för rörelsehindrade. Undantag görs vid flyttning.
 • GÅNGEN framför husen får bara nyttjas för gång- och cykeltrafik, inte fordon.

TV & BREDBAND

 • Vi anlitar Comhem för TV. Kostnad för grundutbud ingår i hyran, som kan kompletteras med andra erbjudanden från Comhem. Se http://comhem.se.
 • Vi anlitar Perspektiv Bredband för bredband. Kostnad för 100 Mbps och IP-telefoni ingår i hyran, som kan kompletteras med digital TV. Se http://perspektivbredband.se.

ATT HYRA