Här är våra stadgar som din förening Solfjädern 2 utgår ifrån. Stadgarna justerades i samband med årsstämman i maj 2019.