Brf Solfjädern 2 Informationsbrev

Information angående kollektiv anslutning av bredband i BRF Solfjädern

Styrelserna har tagit beslut om en kollektiv bredbandslösning för samtliga boende i BRF Solfjädern. Perspektiv Bredband kommer därför att leverera bredband till samtliga hushåll (100/100 Mbit, som idag) från och med 1/5 2011. I tillägg till bredband kan man välja ytterligare tjänster som telefoni och digital-TV.
Nuvarnade månadsavgift kommer inte att påverkas 

För att informera om detta anordnar vi och Perspektiv Bredband en sammankomst 30/4 mellan 11-14. Mer om det nedan.

 

Anslutning till kollektivt bredband

Beroende på vad du använder idag, ska du göra något av följande alternativ för att anslutas till det kollektiva bredbandet:

Alternativ 1 - Om du har bredband med annan leverantör idag
Om du idag har bredband med annan leverantör rekommenderar vi dig att säga upp bredbandstjänsten för att undvika dubbel månadskostnad. För att ta del av det nya kollektiva avtalet behöver du kontakta Perspektiv Bredbands Kundservice på 0755 - 55 00 00.

Alternativ 2 – Om du redan har bredband från Perspektiv Bredband idag
Om du idag har Perspektiv Bredband som leverantör av bredband kommer du automatiskt att läggas över till det kollektiva avtalet från och med 2011-05-01. Du behöver således inte göra någonting.

Alternativ 3 - Om du inte har något fast bredband alls
Om du inte har fast bredband alls idag, vänligen kontakta Perspektiv Bredbands
Kundservice på 0755 - 55 00 00.

 

För att välja Perspektiv Telefoni

Med en engångsavgift om 199kr ingår ett telefoniabonnemang för 0kr/mån i det kollektiva bredbandsavtalet. En s.k. telefoniadapter lånas kostnadsfritt av Perspektiv Bredband.

Perspektiv Bredband tillhandahåller alltid konkurrenskraftiga priser och god kvalité.

Beroende på vilken operatör du använder idag, ska du göra något av följande alternativ för att använda Perspektiv Telefoni:

Alternativ 1 - Om du har telefoni från en annan operatör idag
Om du idag har annan telefonileverantör ska du inte säga upp detta avtal. Kontakta Perspektiv Bredbands kundservice som tar hand om ert operatörsbyte.

Alternativ 2 - Om du ringer med Perspektiv Telefoni redan idag
Om du ringer med Perspektiv Telefoni idag är det ingen skillnad och telefonitjänsten uppdateras automatiskt. Du behöver således inte göra någonting.

Alternativ 3 - Om du inte har någon fast telefoni alls idag
Om du inte har någon leverantör av fast telefoni idag så beställ telefonitjänsten via Mitt Perspektiv eller kontakta Perspektiv Bredbands Kundservice.

 

För att välja digital-TV från Perspektiv Bredband

Perspektiv Bredband erbjuder också möjligheten att köpa digital-TV. Ingen startavgift tillkommer och utrustning utlånas av Perspektiv Bredband vid avtalsbindning om 24 månader. Två olika kanalpaket kan väljas och VOD (Video-On-Demand) ingår alltid. Du kan dessutom kostnadsfritt få hjälp med installationen i ditt hem. För mer information, kontakta Perspektiv Bredbands Kundservice eller läs mer om digital-TV på www.perspektivbredband.se.

 

Installation av extra bredbandsuttag i din lägenhet

Om du har behov av att få ytterligare bredbandsuttag installerade, erbjuder Perspektiv Bredband denna service för 1 000 kr per nytt uttag.

 

Kommentarer kring tekniken

Tekniskt sett blir det exakt som idag (för de som nu abonnerar på Perspektiv Bredband), så ingen skillnad på prestanda, funktion, anslutning etc. Den enda skillnaden v.g. teknik är att alla nätverksuttag kommer att vara aktiva hela tiden. Det blir under övergången inga stopp i kommunikationen för befintliga abonnenter.

För nytillkomna innebär upplägget 100/100 Mbit/s (alltså 100 Mbit maximalt både nedströms och uppströms), med LAN-anslutning i vägguttag. Föreningarna har tillsammans en 1 Gbit/s fiberanslutning mot Perspektiv Bredband. Bredband, telefoni och TV som beskrivs tidigare går alla via samma anslutning. Vår erfarenhet av Perspektiv Bredband sen tidigare perioder är mycket positiv, och vi har i princip inte haft något stillestånd sen starten. Perspektiv Bredband har ansvar för att serva all utrustning i vårt nätverk utan extra kostnad för oss. Vi äger dock allt kablage och ansvarar därmed för det.

För de som inte är abonnenter idag finns uttaget för bredband typiskt i hallen, tvättrummet eller i enstaka fall i något skåp. I föreningarna 2 och 3 ska det finnas kabel utdraget till varje rums uttag. I förening 1 är det bara draget till ett rum, även om det finns flera uttag. För normal användning rekommenderas en trådlös bredbands-router som sätts centralt. Aktivera kryptering så att inte andra boende lånar din anslutning. Aktivera också brandvägg i bredbands-routern (om du har en sådan) eller i PCn.

 

Informationsträff med Perspektiv Bredband lördagen 30/4 kl 11-14

Perspektiv Bredband kommer till BRF Solfjäderns samlingslokal, då det är möjligt att ställa frågor både till Perspektiv Bredband och föreningarna, beställa tjänster och låna telefoniadapter och digital TV-boxar.

Välkomna!

Vill gärna påminna om vad som händer denna månad:

Den 16 oktober har vi fixardag på området tillsammans med Solfjädern 1 och 3. Vi hoppas på en bra uppslutning

Har du en cykel på området som du använder? Kom ihåg att ta bort tejpbiten som finns på den, om inte så kommer vi att ta hand om den på fixardagen och transportera den till polisens hittegodsavdelning.

Den 20 och 21 oktober ska garaget städas ordentligt. Vi hoppas verkligen att ni kan respektera planen för städdagarna, så att vi kan få ett rent garage (Lapp har delats ut och finns även uppsatt i ingången till garaget).

Tyvärr så har vi även lite dåliga nyheter angående garaget. Vi har en del problem med inbrott i garaget. 
Det är en del förebyggande åtgärder på gång från styrelsernas sida. Bland annat så kommer garageportens öppettid att minskas med 10 sekunder.
Gemensamt så kan vi alla hjälpas åt med att hålla koll på porten lite tills den stängs, så att ingen utomstående smiter in. 

Styrelsen 2:an