Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#21

image001

2008-11-12

Information från styrelsen

Senaste mötet hölls den 23 oktober.

Alla tre Solfjädrarna har, efter många möten och överväganden,  beslutat att från årsskiftet anlita Ajeku som ekonomisk förvaltare, eftersom vi inte varit nöjda med Cymko.

Vi i Solfjädern 1 är i färd med att se på budgeten inför 2009. Som alla vet råder turbulens i ekonomin i världen, och vi ska t ex sätta om ett lån på 9 miljoner i mars. Det är omöjligt att säga hur stor räntehöjningen blir, men den ränta på 3,88% som vi har i dag kommer säkerligen att justeras kraftigt uppåt. Eftersom dessutom priset på fjärrvärme stiger med 4,5% och övriga fasta utgifter också ökar, måste vi nog räkna med en ganska kraftig höjning av årsavgiften med början i januari.

På trädgårdsgruppens rekommendationer har samverkansgruppen beslutat om beskärning och uppstamning av vissa träd på området. Arbetet påbörjas förhoppningsvis i mitten av månaden.

Vi måste inom kort byta portkod. Besked om detta kommer i alla brevlådor.

Så till något trevligt: Styrelsen vill gärna se er alla kring lite glögg med tilltugg i vår samlingslokal, söndagen den 7 december kl 16.00. Missa inte detta tillfälle att träffa era grannar, gamla som nya, och känna lite samhörighet i vårt fina hus.

Vi ber er alla lämna talongen i Eva Degermans brevlåda i 5B senast den 1 december.

 

Väl mött!

Styrelsen

Kommande möten:
24/11  Styrelsen

http://www.brfsolfjadern.se/