BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLFJÄDERN 3, LUND

 

solfj_logo_big

 

 

NYHETSBREV – JUNI 2006.

 

 

 

Nyinflyttad

Niklas Olsson är nyinflyttad i Margaretavägen 3 B. Vi hälsar honom välkommen och hoppas att han skall trivas i vår förening.

 

GA-gruppen

Denna grupp, som har hand om alla gemensamhetsangelägenheter inom våra tre föreningar, har fr o m i vår fått flera nya medlemmar.  De som nu ingår i gruppen är:

 

Emil Rosencrantz   ordförande                                       Sven-Erik Erlandsson,   sekr.

Margaretavägen 3 L Margaretavägen 3 I

Tel: 046 – 13 84 51                                                        Tel: 046 – 12 97 56

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Niclas Kellgren   garageansvarig                                   Per-Olof Adler   underhållsansvarig

Margaretavägen 5 B                                                       Margaretavägen 3 C

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tel: 046 – 12 63 07

Sten-Åke Carleheden  till förfogande                             Martin Håkansson   till förfogande

Margaretavägen 3 A Margaretavägen 3 C

Tel: 046 – 30 64 60                                                        tel: 046 – 30 57 20

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Samarbete

De tre styrelserna i Solfjädern har startat ett samarbetsprojekt, genom att vi har som föresats att träffas 4 ggr per år för att diskutera gemensamma angelägenheter.  Vi hoppas att detta skall bli till gagn för oss alla och att GA-gruppen på så sätt skall få en smidigare beslutsmöjlighet.

 

Övernattningslägenheten

Som en följd av detta samarbete har styrelserna beslutat att ta ut samma avgift för sina övernattningslägenheter.  Solfj.2 har sänkt sin avgift med en hundralapp, medan vi lägger på samma summa på vår tidigare avgift.  Dygnsavgiften är fr o m den 1 juli 2006 300 kr.

En avbokningsavgift tas ut på 100 kr. (gäller för båda föreningarna)

Bokningen sker fr o m den 1 juli 2006 till Agneta Månsson, Margaretavägen 3 M, tel: 046 – 517 12.

Den som har hand om uthyrningen av såväl lägenheten som gemensamhetslokalen i Solfjädern 2 är Jörgen Larsson, Margaretavägen 3 K, tel: 046 – 0708-336194.  Han tar emot bokningen via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Man kan även boka garageplats i samband med uthyrning av gästlägenheten.  Niclas Kellgren har hand om garaget, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Sprickor och sus

Har ni upptäckt en spricka i någon av husfasaderna skall ni så snart som möjligt ta kontakt med Emil Dautovic.  Det är ett ärende som står kvar efter besiktningen, som JM skall åtgärda.

Emil har tel: 12 79 04 och e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I förra nyhetsbrevet nämnde vi ett annat besiktningsärende – sus i radiatorerna.  Tidsfristen går ut den 15 aug 2006.  Har ni detta problem lägg snarast ett meddelande i förslagslådan på sophuset på ”utgrävningsområdet”, dock senast den 27 juni.

 

Bostadsrättsbeskattning

Tidningarna erbjöd en inte helt trevlig läsning för oss bostadsrättsinnehavare för ett par veckor sedan.  Staten har aviserat om mycket höjda taxeringsvärden på bostadsrättsföreningar.

Det återverkar på kostnaderna för månadsavgifterna i form av en beskattning som kallas inkomstskatt. Denna kan i vissa fall stiga katastrofalt.

Det är en synnerligen orättvis beskattning – därtill dubbelbeskattning!  Den har inte heller som villaskatten någon beloppsbegränsning.

Turligt nog är vi medlemmar i Sbc och därifrån har utgått gedigen information till styrelsen.  Med detta nyhetsbrev bifogas ett blad ur ”Sbc direkt”. Lägg märke till att i Malmö/Lundregionen är den beräknade ökningen 40 %!!!

Från styrelsens sida kommer brev till sittande regering samt oppositionspartier att utgå.  (Se bifogad skrivelse!)  Vad som är viktigt är att så många medlemmar som möjligt hör av sig till de styrande.  Det måste bli en opinion!  Det gäller allas våra plånböcker!!  På webbsidan Argumentera.se kan man få hjälp med argument och formuleringar.

 

Väderlek

Som vi vet är vädret mycket nyckfullt under sommarperioden.  Kommer vi in i fler torrperioder kan det vara bra att ta till vattenkannan om man märker att växterna i omgivningen är törstiga.  Våra vaktmästare ser inte allt.

 

Pst!  Kom ihåg att sätta in nyhetsbrevet i Bopärmen!

 

Nu hägrar den härliga sommaren med både upplevelser och avkoppling.  Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt skön sommar!

 

Styrelsen