Här är våra stadgar som din förening Solfjädern 1 utgår ifrån. Stadgarna justerades i samband med extrastämman i september 2018.