Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Månadsavgifter – angående våra nya lån

Vi vill gärna informera om våra nya lån. Syftet är att ge alla lägenhetsägare ett

optimalt utbyte av dagens extremt låga ränteläge.

De tidigare lånen löpte över olika tidslängder med olika räntesatser med olika

slutdatum. Alla lån är nu samlade i ett enda 10-årigt fast lån till 2,26% ränta. Det är

den lägsta 10-åriga ränta som någonsin erbjudits, varför vi valde detta alternativ för

att kunna garantera oss en mycket fördelaktig ränta under en lång tidsperiod.

Vi kommer dock aktivt följa det allmänna räntelägets utveckling. Om/när detta börjar

klättra uppåt avser vi att succesivt höja månadsavgifterna i proaktivt syfte. Detta för

att undvika obehagliga överraskningar i månadsavgiften när lånen skall omsättas

2026.

 

Ventilationen

Styrelsen har genom Maria Quensel under sommaren gått igenom samtliga lägenheter

vad gäller in- och frånluftsventiler samt rensat upp där så behövts. Det är inte tillåtet

att på eget initiativ sätta igen inluftsventilerna då det medför ökat drag i andra

bostäder med eventuella störande biljud. Den injustering som en gång gjordes sätts

nämligen ur spel.

Rengöring av inlufts- och frånluftsventiler bör göras tre till fyra gånger per år. Särskilt

influftsventilerna sätts snabbt igen av damm.

För att förhindra ansamling av brandfarliga fettpartiklar i köksventilen bör filtret till

spisfläkten tvättas rent ofta.

Under hösten kommer en ventilationsfirma att rensa samtliga ventilationskanaler samt

kalibrera hela systemet. För att få ett optimalt resultat måste samtliga inluftskanaler

vara fria och rengjorda.

Styrelsen återkommer med information när detta kommer att ske.

 

 

Läcka i garagetaket

Besiktningsingenjör från Riksbyggen är tillkallad för vidare felsökning.

 

Vattenlås i lägenheterna

Vi påminner om vikten av att varje boende rengör vattenlåsen en till två gånger per

år. I köket kan detta vara ganska krävande med hänsyn till alla slangar. Det finns tre

alternativ:

  •  Demontera och rengöra själv (kan vara besvärligt att få alla kopplingar helt täta efteråt…).
  •  Skaffa en sugkopp (s.k. plunge) och pumpa kraftfullt ett antal gånger.
  •  Begära hjälp från VVS-expertis. Exempelvis Bravida.

 

Motionera värmelementen!

Glöm inte vrida på och av värmen helt några gånger på varje element så här framåt

hösten för att motionera inställningsratten.

 

Glöggfest

Vår årliga Glöggfest inträffar 11 december, kl 16 i gemensamhetslokalen.

Speciell inbjudan med anmälningslappar skickas ut under slutet november.

 

Med vänliga hälsningar,

/Styrelsen för Solfjädern 1

Nya medlemmar

Styrelsen vill gärna hälsa våra nya medlemmar Elinn Johansson, 5B, Viktor Ternlund, 5

A och Johan Edentoft, 5 B välkomna och hoppas de ska trivas med sin nya lägenhet

och grannar.

 

Städning av garaget 26 april

Fungerade mycket väl då alla bilar (utom en) och nästan alla cyklar var bortflyttade

kl 8 på morgonen. Stort tack för gott samarbete!

 

Månadsavgift ändring och bakgrund

Som vi tidigare meddelat har avgifterna sänks med 14% från och med juli 2016.

Detta tack vare att vi lyckats lägga om våra tre lån till förmånliga villkor.

Amorteringar, avskrivningar och avsättningar till den Yttre fond fortsätter som förut

Vi räknar med att kunna behålla den nya lägre månadsavgiften under ett antal år

framöver.

 

Mindre läcka i tappvattnet Undercentralen

Vi har upptäckt en mindre läcka från en ventil i Undercentralen. Denna måste bytas

och när detta sker kommer varmvattnet behöva stängas av under större delen av

dagen. Vi återkommer i god tid med information om datum.

 

Läcka i garagetaket vid hus nr 1 (Margaretavägen 3M, 3N)

GA-gruppen har upptäckt en återkommande läcka i garagetaket under hus nr 1.

Orsaken är sannolikt övervattning av rabatten i anslutning till byggnaden. Åtgärder för

att begränsa bevattningen är införda samt expert kommer kallas in för att hjälpa till

med felsökning samt föreslå nödvändiga åtgärder

 

Kontroll av radiatorventiler i lägenheterna

På grund av att en läcka från en radiatorventil medförde vattenskada på parkettgolvet i

en boendes lägenhet, kommer styrelsen anlita Bravida för att kontrollera ventilerna i

alla lägenheter (kostnadsfritt för de boende).

Vi återkommer med information när detta kommer ske. Vi rekommendera alla att då

och då vrida (motionera) termostaten från ändläge till ändläge och vara observant vad

det gäller eventuell uppkomst av fukt från radiatorerna.

 

Kontroll av ventilationen i lägenheterna

Medlemmar av styrelse kommer, som tidigare meddelats att besöka varje

lägenhetsinnehavare under året för att hjälpa till att säkerställa att ventilationen

fungerar tillfredsställande.

Såväl inlufts - som frånluftsventilerna (även ventilen i köksfläkten) kommer att

inspekteras. Förutsättningen för en optimal ventilation är att ventilerna rensas och

rengörs regelbundet.

Om ventiler är tilltäppta av smuts och damm uppstår obalans i ventilationssystemet

med olägenheter som ökat drag i ventilsystemen i vissa lägenheter samt att matos

från grannar kan tränga in i angränsande bostäder.

Skulle ett irriterande biljud uppkomma från en inluftsventil efter rengöring, kontakta

styrelsen för hjälp med åtgärd, men täpp inte igen ventilen.

 

Hissar – nödtelefon

Nödtelefonen i handikapphissen ner till garaget fungerar för närvarande inte. KONE är

kontaktade för reparation.

 

Vred till persiennerna

I samband med att persiennvred hos en boende gått sönder, visade det sig vara

svårt att få tag på identiska vred. Om ni har behov av att byta vred, kontakta styrelsen

för mer information.

 

Rötskador i fönsterbågar

Vi har begärt in offert på utbyte av rötskadade fönsterlister samt målning av samtliga

fönster. Dessutom kommer räcken på balkonger att rengöras och målas.

Vi återkommer med mer information när arbetet blir aktuellt.

 

Balkonglampor

Den balkonglampa vi har inom Solfjädern har gått ur sortimentet.

När glödlampan behöver bytas, måste man vara ytterst försiktig när lampans

gallerskydd skruvas loss. Det är lätt hänt att glaskupan faller i balkonggolvet och går

sönder. Reservglas finns alltså inte att beställa.

 

Vi önskar alla en trevlig och solrik sommar!

/Styrelsen för Solfjädern 1

Årets glöggträff – 6 december

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till årets glöggträff den 6 december kl. 16.00. Vi träffas som vanligt i Gemensamhetslokalen och har en trevlig eftermiddag tillsammans. Anmälan sker via e-post till Viveka Hildell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt via talong på den inbjudan som kommer i brevlådan.

Ny portkod

I december är det åter dags att byta portkod till entrédörrarna. Den nya koden kommer att meddelas alla boende innan bytet sker. För att inte obehöriga ska ta sig in i vårt hus är det viktigt att du är restriktiv med vem du lämnar ut koden till!

Markarbete på området

Det har i dagarna utförts en del mark och plattläggningsarbete på området, bl.a. omläggning av vissa plattytor, efterfyllnad av sand på de högtryckstvättade ytorna, läggning av fler gallerplattor i gräsmattan utanför hus 3B och C för parkering av arbetsfordon.

I rabatten utanför 5B har nya växter planterats. De rosor som fanns där förut var angripna av ohyra och kunde tyvärr inte räddas.

Brandvarnare

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år. Dagen är instiftad för att påminna om att testa brandvarnare till 1:a advent. Styrelsen vill därför, som vanligt, passa på att påminna om att kontrollera lägenhetens brandvarnare. Byt gärna batteri en gång om året.

Rengöring av till- och frånluftsdon

Det är viktigt att alla boende sköter rengöringen av lägenhetens till- och frånluftsdon. Vårt ventilationssystem bygger på att luftflödet fungerar genom hela huset. Minskar flödet i en lägenhet på grund av igensatta filter, ökar det i en annan och din granne kan få problem med t.ex. tjutande ljud. Nya filter kan erhållas från föreningen.

Inget fett i köksavlopp

Eftersom avloppsrören i vårt hus har dåligt fall vill vi påminna om vikten av att inte spola ner matfett i avloppsrören. Allt för att undvika stopp i rören.

Element i trapphus och förrådsgångar

För att passera i trapphus och källargångar räcker en termostatinställning på max 3.

Årsstämma den 18 april

Den 18 april klockan 18.30 har vi årsstämma i gemensamhetslokalen. Eventuella motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 23 mars och läggs i Viveka Hildells postfack i 5a eller skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Som vanligt skall vi ha samkväm efter stämman med något gott att äta och dricka. Glöm därför inte att anmäla er till eftersitsen. Anmälningstalong kommer med kallelsen i början av april.

Nästa års styrelse

Några av dagens styrelseledamöter har varit aktiva under flera år och planerar att avgå i samband med årsstämman. Vi vill passa på att påminna om det gemensamma ansvar det innebär att bo i en bostadsrättsförening och hoppas att var och en funderar på vad han/hon kan göra för vår förening samt att alla välkomnar valberedningen när de påbörjar arbetet.

Ny medlem

Brf Solfjädern 1 har fått en ny medlem. Styrelsen vill önska Hanna Järpedal i trappa 5c välkommen och hoppas att hon kommer att trivas i sin nya lägenhet.

Fixardag den 16 april

Vårens gemensamma fixardag blir lördagen den 16 april kl. 9:00. Vi samlas som vanligt utanför gemensamhetslokalen och fördelar de uppgifter som ska utföras. Efteråt serveras fika till alla som hjälpts åt.

Städning av garagegolv planeras till den 26 april

Denna dag måste alla bilar vara ute ur garaget senast kl.8.00. Flytta gärna bilen kvällen innan. Gästparkeringen får nyttjas för parkering utan betalning fr.o.m. kl. 17.00 den 25/4. Mer information kommer när det närmar sig.

Instruktionsfilm – underhåll av din JM bostad

JM har skapat en serie videoklipp som steg för steg går igenom enklare underhåll i din bostad. Du hittar dem på följande länk:
https://www.youtube.com/watch?v=pY479_eOUkk&list=PLmOdgi_-6KwfTCtZuaIemMSj6foejhV4y

Årsstämma

Protokollet från årsstämman är nu upplagt på hemsidan och kan läsas där. Vill du ta del av protokollet och inte har tillgång till Internet, vänligen kontakta någon i styrelsen.

Ansvarsområden i styrelsen

Viveka Hildell                                  Ordförande

Fredrik Luttropp                              Ekonomi

Mona Brink                                     Sekreterare

Torgny Sunnerhagen                       Nyckelansvarig

Malte Lewan                                   Hemsidesansvarig

Maria Pehrson, Ted Böklin    Ansvariga vid in- och utflyttning

Lampansvarig

Anders Hallström, i trappa 5c, har åtagit sig att vara lampansvarig i vårt hus. Vid entrén i varje trapphus hänger en plastficka med lappar om lampbyte. När en trasig lampa upptäcks, i våra trapphus eller källargångar, kryssa i en lapp och lägg den i Anders postfack.

Belysning ute på vårt område och i garaget sköts av Trädgårdstjänst.

Reparationsarbete på området

Det reparationsarbete som pågått på vårt område är nu klart. Läckaget vid hus 4 är åtgärdat och därigenom är det nu tätt i garaget. Det återstår endast reparation och målning i garagetaket efter JM:s försök att täta inifrån.

Vår nya gemensamma grillplats

På gräsmattan utanför gemensamhetslokalen finns nu en grillplats i form av ett cementrör med galler. Grillen invigdes under vår Fixardag i våras och är nu till för oss alla att använda. Uteplatsen har även prytts med ny växtlighet, bl.a. har tre äppelträd och tre körsbärsträd planterats.

Styrelsen önskar Er alla en riktigt skön sommar!