Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#15

2007-12-27

Innehåll

Glöggkvällen

Information från styrelsen

Samverkan Solfjädern

Kommande möten

Gott Nytt 2008!


Glöggkvällen

De flesta håller nog med om att det blev en lyckad tillställning (åtminstone ni som var där), och vi hade uppenbart inte skaffat för lite förtäring heller.

Information från styrelsen

Senaste mötet hölls 11/12.

Kontrollen av ventilationen har gjorts genom stickprov i lägenheterna, och godkändes.

Garage-arbetet är nu avslutat, men det har upptäcks ett och annat mindre läckage på andra ställen. Dessa kommer också att lagas. Sen får vi hoppas det är slut med läckagen.

Som ni säkert sett havererar garageporten emellanåt, vilket delvis beror på en felmontering, och kostnaden för reparationerna är höga. Vi begär därför in offert på en helt ny port.

Vi går över till ett elavtal med rörligt pris för den gemensamma förbrukningen från februari.

Ommålning av våra ytterdörrar görs till våren.

Samverkan Solfjädern

Senaste mötet hölls 13/11.

Det övervägs att placera ut fler farthinder, då det fortfarande körs för fort på vår väg.

Planen vid boulebanan behöver dräneras bättre, då det mesta regnvattnet hamnar där, och kan inte rinna bort.

Maria Quensel tackades med vin för arbetet med kontrollmätningarna i våra hus. Maria blev också utsedd till projektledare/samordnare för den kommande energideklarationen.

Kommande möten

15/1: Samverkan Solfjädern

23/1: Styrelsen

Gott Nytt 2008!

 

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#14

2007-11-14

Innehåll

Glöggkväll

Information från styrelsen

Kommande möten

Inbjudan till Glöggkväll


Glöggkväll

Vi arrangerar en sammankomst med pepparkakor, glögg osv den 25/11 16:00. Använd anmälningsblanketten på sidan 3.

Information från styrelsen

Senaste mötet hölls 6/11.

Anna Karin Arvidsson är ny sammankallande i trädgårdsgruppen, som nu består av 6 personer.

Vi har fått en ny kontaktperson för den ekonomiska förvaltningen på Cymko: Harriet Lindahl som nås på 040 - 672 87 22.

Om du upplever otrevlig lukt från vattenlåset bakom tvättmaskinen eller du har stopp ber vi dig kontakta Bravida. En del har redan fått detta löst. Därmed inte sagt att det är felbyggt i alla lägenheter.

Vi beslutade att avgifterna höjs med 3% för 2008, för att kompensera för en del ökade kostnader.

Silvia Chiok överlåter sin lägenhet till Malte Lewan. Vi hälsar Malte välkommen till föreningen.

Kommande möten

13/11: Samverkan Solfjädern (inväntar protokoll)

11/12: Styrelsen i Solfjädern 1

15/1: Samverkan Solfjädern

 


Inbjudan till Glöggkväll

 

 

Ni är varmt välkomna till glöggkväll i samlingslokalen söndagen den 25/11 kl 16.00. Vi bjuder bl.a. på glögg (förstås), pepparkakor, lussekatter, kaffe och gott humör.

Vi ber er att anmäla deltagande senast 20/11 (lägg påskriven lapp i Anders Borgs fack (5A) eller skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

/ Anna, Björn, Anders

 

Vi dyker upp:

 

_____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

 

 

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#11

2007-09-07

Innehåll

Funktionskontroll av ventilationssystemet i hus 3 – Brf Solfjädern 1

Instruktioner

Takventiler

Elementventiler

KöksFläkt


Funktionskontroll av ventilationssystemet i hus 3 – Brf Solfjädern 1

VVS-konsult Mats Andersson har på vårt uppdrag besiktigat ventilationssystemet. Vid stickprovskontroll i ett antal lägenheter har det konstaterats att följande behöver åtgärdas / kontrolleras innan besiktningen kan godkännas:

 

  1. Frånluftsdonen (ventiler) i badrum, tvättrum samt extra toalett skall tas ner och rengöras och tillse samtidigt att mittkäglan sitter i ett fast läge. Detta ska göras regelbundet. Se nästa sida för mer information.

 

  1. Filter i köksfläkten rengöres noggrant (i ljummet vatten + rengöringsmedel). Detta ska göras regelbundet. Se nästa sida för mer information.

 

  1. Mätning av våra 3 frekvensformare som styr trycket till ventilationssytemet skall genomföras av vår VVS-leverantör Bravida för att säkerställa att ventilationsflödet är OK.

 

  1. Åtgärderna ovan skall vara genomförda före 1 november månads utgång. Obs! De i lägenheterna ska hanteras av den boende.

 

  1. Vindsutrymmet har samtidigt inspekterats och allt verkar vara OK (ingen fukt).

 

  1. De lägenhetsinnehavare som behöver hjälp att rengöra sina ventiler/ fläkt kontaktar Anders Borg för att kunna inventera behovet av hjälp. Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tel. 0705227644.

 

Lund 2007-09-07

 

Björn Sonnerfeldt

Ordf-Solfjädern 1

 


Instruktioner

Takventiler

I husen har vi frånluftssystem. Fläktar på taket suger ut luft genom kanaler från badrum, kök, klädkammare och tvättstuga. Luft tas in via ventiler bakom radiatorer i sovrum och vardagsrum.

Det är viktigt att man rengör alla ventiler regelbundet så att alla luftflöden går som de skall. Alla lägenheter i samma trapphus är ihopkopplade vilket innebär att om luftflödet minskar i en lägenhet får de andra ökade flöden.

Takventilerna rengörs genom att ta tag i ytterringen och dra/lirka försiktigt nedåt så att hela ventilskyddet lossnar från taket. Sedan är det bara att med diskborste och eventuellt såpa/diskmedel göra rent mellanrummet där luften går igenom. Om smutsen sitter löst kan man alternativt använda dammsugare (använd smalt don) .

Detta bör göras någon gång om året. Om du har Bopärmen står allt detta i denna. När du rengör takventilerna, tänk på att inte vrida på luftregulatorn, då den är intrimmad.

Elementventiler

En del element har luftinsläpp. På ytterväggen sitter ett galler med ett filter som kan täppas igen nästan helt, vilket stoppar luftinsläppet. Det kan vara lite klurigt att få loss ytterdelen, men sen är det bara att skölja denna i vatten för att få bort smutsen.

KöksFläkt

Haka loss filterenheten och ta loss själva filtret (svart skumplast) från den. Lägg filtret i ljummet vatten med diskmedel. Låt ligga ett tag och tryck sen igenom vatten så att upplöst fett försvinner. Skölj sen ur filtret.

 

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#13

2007-10-19

Innehåll

Inbrottet i källaren

Digital TV

Information från styrelsen (senaste möte 2007-10-04)

Information från Samverkan Solfjädern 2007-10-03

Kommande möten


Inbrottet i källaren

Som ni alla säkert gjorts medvetna om var det två inbrott i vår källare för två veckor sen. Vad vi kunnat se har inga dyrbara föremål försvunnit. Hur de kunnat ta sig in obemärkta är fortfarande oklart, men det har uppenbart skett nattetid.

Digital TV

Då vi är kund hos com hem är vårt TV-nätverk redan digitalt. Därmed innebär inte övergången till digital TV någon förändring. Vårt nät är dock inte uppgraderat för HD TV. Detta är något vi behöver besluta om, då det innebär en merkostnad på 55 kr per månad per lägenhet oavsett om det nyttjas eller ej, och hamnar därmed på hyran. Alla TV-uttag byts också ut, och com hems fulla tjänsteutbud finns därefter tillgängligt.

Information från styrelsen (senaste möte 2007-10-04)

Hissen i 5C har gnisslat under en längre tid, men är nu åtgärdad.

Förhoppningsvis har alla fått information om den nya dörrkoden. Om någon har missat informationen kan ni kontakta någon i styrelsen. Även post/tidnings-koderna kommer att bytas.

Vi undersöker fnv hur vi kan säkra att regnvatten inte rinner ner i garaget, då dräneringsrännorna inte räcker till, trots ändringar.

Eva Olofsson i 5B är landskapsarkitekt och blir en ny förmåga i trädgårdsgruppen.

Då några märkt problem med vattenlåsen i anslutning till tvättmaskinerna har Bravida nu fått i uppdrag att installera vattenlås där problem finns.

Information från Samverkan Solfjädern 2007-10-03

För att minska risken för incidenter kommer vi att sätta upp en konvex spegel utanför garageutfarten, så att man kan se från båda riktningarna om en bil kommer.

Samhall får i uppdrag att hissa flaggan på officiella flaggdagar.

För boendeinformation hänvisas till informationen som finns på www.brfsolfjadern.se. Nya Bopärmar beställs därmed inte.

Parkeringsrutor i garaget kostar alltid 500 kr per månad oavsett användning. Behöver man bara en del av en ruta kan man dela kostnaden med någon annan.

Ordförandena i föreningarna kommer att träffas för att organisera våra olika arbetsgrupper. Björn Sonnerfeldt svarar för att trädgårdsgruppen sammankallas.

Då vårt bredbandsavtal lider mot sitt slut pågår nu en offertrunda med möjliga alternativ till Perspektiv Bredband. Vi är inte missnöjda med dem, men vi anser att de är för dyra.

E-post-adresser för gemensamma frågor och utrymmen etc har nu ändrats till följande:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. – för allmänna förfrågningar

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. – för hyra av garageplats etc

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. – för att boka lägenheten i Solfjädern 2

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. – för att boka lägenheten i Solfjädern 3

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. – för att boka gemensamhetslokalen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. – för frågor rörande Samverkan Solfjädern

Kommande möten

6/11: Styrelsen i Solfjädern 1

14/11: Samverkan Solfjädern

 

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#10

2007-09-03

Innehåll

Inledning

Vidare reparation av garaget

Information från möte i Samverkan Solfjädern 29/8

Information från möte i styrelsen 30/8

Föremål i trappuppgången

Övrigt

Datum för kommande möten

Karta över NCCs arbete


Inledning

Välkomna tillbaks från semestrar, sommarjobb, och en del sol men också hel del regn. Nu tar vi nya tag inför hösten och vintern.

Vidare reparation av garaget

Som ni säkert sett har NCC kommit igång med att täta kanterna till hus 2 och 8, och nedgången till garaget, där det läckt in. Vi är lovade att vägen fram till husen ska vara helt fri under arbetets gång och arbetsområdena kommer att stängslas in. NCC kommer att bruka 6 P-platser på gästparkeringen.

Arbetet planeras att vara klart till 15/11. Per-Olof Adler på 046-12 63 07 svarar på ev frågor om arbetet. Se nästa sida för en översikt.

Information från möte i Samverkan Solfjädern 29/8

Anna-Karin Arvidsson ersätter Kerstin Johansson i trädgårdsgruppen. Elke Lundin tillträder i trädgårdsgruppen. Båda f.o.m. 1/9.

En ny gemensam underhållsplan för föreningarna kommer att tas fram under hösten. Denna kommer att spänna över flera år. Vi kommer att göra en anpassning av den till vårt enskilda behov.

Anita Berglund i 2an har nu ansvaret för garaget. Kontakta henne på 046-211 06 60, 073-639 22 88 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Niclas Kellgren arbetar inte med sådana ärenden längre.

Ytterdörrarna planeras att oljas under hösten. Beställning pågår.

Information från möte i styrelsen 30/8

Portkoden kommer att bytas varje år, och närmast nu under hösten. Detta för att undvika att personer som inte hör hit tar sig in i trappuppgången.

De flesta har fått sina garage-fjärr-kontroller uppdaterade, men om det finns några eftersläntrare, kontakta i så fall Niclas Kellgren, 046-396657, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Föremål i trappuppgången

Vänligen tillse att inga möbler, växter, cyklar el. dyl. står i vägen i trappuppgången. Det kan vara ett hinder för utryckningspersonal såväl som för de som ser dåligt, och det är också en brandrisk.

Övrigt

Om ni inte redan kikat på www.brfsolfjadern.se och Välkommen till Solfjädern i synnerhet ber vi er att göra det för att få reda på hur lägenheten ska skötas, hur garageplatser och lägenheter kan hyras, osv.

Datum för kommande möten

Samverkan Solfjädern: 3/10

Styrelsen: 4/10


Karta över NCCs arbete

Röda områden åtgärdas.