Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#20

image001

2008-09-11

Information från styrelsen

Senaste mötet hölls den 25 augusti.

Vi hälsar de nya medlemmarna Eva och Ted Böklin i 5 C välkomna.

Vi håller på med processen att byta ekonomisk förvaltare.

Frågan om sammanslagning mellan de tre föreningarna har åter aktualiserats, men vi beslöt att avvakta inför dels slutförandet av hissproblematiken i de andra föreningarna, dels en grundlig utredning av de ekonomiska konsekvenserna.

Trädgårdsgruppen har tagit in två offerter från arborister som vill se över hela områdets bestånd av träd. Om någon har specifika synpunkter, så kontakta gärna styrelsen.

Vad gäller hörnet mot Djingis Khan i nordöstra delen av vår tomt, så ska det åtgärdas, enligt gruppens plan. Det vore önskvärt med vackrare planteringar utanför våra ingångar, och den frågan får vi återkomma till.

Som ni ser har våra ytterdörrar fått en uppfräschning.

Glöm inte att garageplatsen måste sägas upp separat när ni flyttar!

Kommande möten:
29/9  Styrelsen
6/10  Samverkan Solfjädern

Fortsatt trevlig höst

önskar styrelsen

 

 

http://www.brfsolfjadern.se/

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#19

2008-06-17

Innehåll

Information från styrelsen

Fastighetsskötsel inom brf Solfjädern 1

Kommande möten

Glad sommar!


Information från styrelsen

Senaste mötet hölls 16/6.

Vi hälsar de nya medlemmarna Marianne Larsson i 5B och Cecilia Diurlin i 5C välkomna!

I Samverkan Solfjädern har frågan om klippning av häckarna runt uteplatserna diskuterats. Samhall har fått i uppdrag att klippa dem till en höjd av 160 cm före midsommar, men man är inte förhindrad att själv utföra arbetet.

Avtalet med Cymko gällande ekonomisk förvaltning har nu sagts upp av alla tre föreningarna och vi har tagit in offerter på alternativ. Det kommer att bli dyrare men kan å andra sidan inte bli annat än bättre också.

Informationstavlorna är uppdaterade med aktuella felanmälansnummer enligt följande:

Fastighetsskötsel inom brf Solfjädern 1

Fastighetsskötarna har ett kontor i källarplanet, ingång 3N. Felanmälan kan göras dagtid direkt till dem på tel 070-258 54 06 eller till Samhalls kontor på tel 046-16 37 15 (Åke Persson), 046-16 37 08 (Bengt Östlund, ej fredagar) eller 046-16 37 12 (Leif Hansson). Det går också bra att lägga en lapp i brevlådan vid deras förråd i garaget (till höger om porten).

Vid akuta problem, (t ex vattenläcka) utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till Örestads Industribevakning, tel 040-93 12 70.  Viktigt: uppge namn, adress, telefonnummer och typ av skada.

Kommande möten

25/8: Styrelsen

2/9: Samverkan Solfjädern

Glad sommar!

önskar styrelsen

 

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#17

2008-03-22

Innehåll

Information från styrelsen

Kommande möten

Glad Påsk på er allesammans!


Information från styrelsen

Senaste mötet hölls 5/3.

Vi har problem med att vatten trycks upp genom avloppet i torkrummet i källaren, vilket orsakat en mindre översvämning och dålig lukt. Detta tyder på övertryck, som i sin tur troligtvis beror på delvis stopp någonstans i systemet. Vi ska se över detta under nästa vecka. Tyvärr kan ingen anlitas för att vidta åtgärder under påsken.

Vänligen anmäl intresse för arbete i föreningens styrelse till Margareta Möller (sammankallande) och Maria Källqvist. Vi är några stycken som vill lämna. Fråga gärna sittande ledamöter (Björn Sonnerfelt (ordf.), Anders Borg, Ann Fredriksson, Anna Lindgren, Björn Sonnerfelt, Eva Degerman, Lars Fredriksson eller Niclas Kellgren) om vad det kan innebära.

Garageporten kommer att bytas ut mot en tåligare vikport.

Energideklaration pågår. Vi har hittat en konsult i Höör.

Det har beslutats att vattenlåsen i gästtoaletterna ska bytas ut. Vi återkommer med tidpunkt för när översyn och byte sker.

Nordealånet ska omsättas den 19e mars. Budgeten är 5% och bör läggas på 2-3 år.

Det är snart nytt Samverkan-möte (27/3) där vi bl.a. kommer att diskutera Cymkos (bristande) servicenivå, huruvida föreningarna kan/ska gå samman, energideklarationen, och ev byte och reducering av vattenmätare.

Kommande möten

27/3: Samverkan Solfjädern

9/4: Styrelsen

7/5: Styrelsen

21/5: Stämma

Glad Påsk på er allesammans!

 

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#18

2008-04-12

Innehåll

Information från styrelsen

Hantering av olja och fett

Samverkan Solfjädern

Kommande möten


Information från styrelsen

Senaste mötet hölls 9/4.

Avloppsöversvämningarna (i 5B och senare i 5A) har nu ordnats upp, och det ska inte finnas några proppar kvar i systemet. Flera hjälpte till med att svabba upp avloppsvattnet, som i sista omgången uppgick till närmare en kubikmeter. Styrelsen tackar alla inblandade.

Vi bjöd in Margareta Möller och gick igenom läget på valberedningsfronten. Anmäl intresse till henne om du vill engagera dig i föreningens styrelse.

Motioner inför årsstämman ska lämnas i föreningens eller Björn Sonnerfeldts postlåda senast måndagen den 5:e maj.

Hantering av olja och fett

Med anledning av våra avloppsproblem:

Häll inte ut flytande fett (matolja, flytande margarin etc) i avloppet eftersom det stelnar och fäster på rörväggarna, och leder till slut till stopp, som vid den senaste översvämningen. Om du har gamla flaskor med olja eller margarin, släng istället hela flaskan i soporna, utan att hälla ut innehållet. Har du små mängder olja eller fett kan du istället torka upp det och slänga pappret. Detta är mycket viktigt för att vårt avloppssystem ska fungera gnisselfritt.

Samverkan Solfjädern

Vi har fortsatta bekymmer med Cymko, till den grad att vi tröttnat, och undersöker därför nu alternativ.

Underhållsplanen för 2009 är ännu inte klar. Varje förening ska utse en ansvarig.

Trädgårdsgruppen har kommit igång med vårarbetet. Kontakta dem om du vill hjälpa till.

Perspektiv Bredband ansåg att det nya avtalet skulle gälla från april/maj, men det ansåg inte vi, så det nya priset ska gälla framöver.

Sopkärlen har tvättats.

Det har konstaterats att det bara finns två sprickor kvar i garaget. Dessa kommer att tätas med cement.

Kommande möten

6/5: Samverkan Solfjädern

7/5: Styrelsen

21/5: Stämma

 

Medlemsinformation 
Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

#16

2008-02-02

revision 2

Innehåll

Information från styrelsen

Samverkan Solfjädern

Kommande möten


Information från styrelsen

Senaste mötet hölls 23/1.

Då vi haft återkommande problem med garageporten (så sent som nu), som delvis orsakats av felmontering, men också att porten är underdimensionerad, rekommenderar vi nu föreningarna att den byts ut snarast. Det krävs dock också att övriga föreningar godkänner.

Cymko har haft en del trassel med faktureringen, vilket gjort att hyreshöjningen tappats bort. Det är ordnat nu.

Om det tjuter i ventilerna bakom elementen rekommenderar vi att sätta in tunn filterväv, liknande den som sitter i köksfläkten. Sådan väv finns att köpa i elaffärer etc. Sätt inte in tjock väv eller Scotch Brite som vi tidigare tipsade om, då det förändrar luftflödet för mycket och kan leda till att andra lägenheter får ökat drag.

Vi har upptäckt att en del vattenlås är för korta. Vi kikar närmare på detta under våren.

Samverkan Solfjädern

Senaste mötet hölls 15/11.

Träden mot gästparkeringen kommer att fällas och nya träd kommer att sättas längre ut från huset.

Vi har beslutat att behålla Perspektiv Bredband som bredbandsleverantör. Prisnivån kommer att sänkas något.

Vår informella energideklaration visar på bra värden, men vi letar nu efter någon ackrediterad konsult som kan godkänna den formellt.

Föreningarna köper in fler stenar för att skydda gångarna.

F.o.m. nu kan bilar som parkerats inom området bötfällas. Tänk på det om ni har bilen stående en längre stund inne på området.

Boende kan normalt hyra ut i andra hand under ett år. Längre tid kräver särskilda omständigheter.

Ingen åtgärd har ännu beslutats för att säkra utfarten från garaget, då spegel bedömdes som för dyrt. I vilket fall rekommenderas försiktighet, då ju bilar och personer kan komma från två håll.

Soptunnorna kommer att tvättas i närtid.

Nya brandsläckare har monterats i garaget.

Kommande möten

5/3: Styrelsen

27/3: Samverkan Solfjädern