Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Stämma:

Den årliga stämman ska vi ha onsdag den 30 maj kl.18.30 i samlingslokalen. Skriftlig kallelse kommer att skickas till medlemmarna. Givetvis hoppas vi på att alla kan delta!

Styrelsen passar på att påminna er om möjligheten att komma med motioner till stämman (senast 13 maj). Vi vill också erinra om möjligheten att delta i styrelsearbete. Enligt föreningens stadgar 26a§ är ”medlem skyldig att efter förmåga delta i föreningens arbete och verka för dess fortbestånd.” Så tänk efter på vilket sätt just du skulle kunna bidra till föreningens välmående.

Nya medlemmar:

Vi önskar Sofia Johansson välkommen till sitt nya boende på Margaretavägen 5A, lgh 1003. Hon flyttade in den 13/4 tillsammans med sambon Fredrik.

Lägenhet 1005 på Margaretavägen 5A har blivit såld till Mona Brink som kommer att flytta dit den 1/6. Välkommen!

Plan för grönområde:

Trådgårdsteamet har kommit med ett förslag till växtligheter i det gemensamma området. Samverkan Solfjädern tar ställning till detta i sitt nästa möte 22 maj.

Information på hemsida:

Styrelsen uppmuntrar alla medlemmar att regelbundet titta på föreningens hemsida: http://www.brfsolfjadern.se där du kan under fliken ”gemensamt” hitta information om områdets historik, om lägenhets skötsel etc.

Nästa styrelsemöte:

Äger rum den 14 maj kl. 18.30.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Ekonomi:

Styrelsen har arbetat med femårsbudget och fastslagit denna. Budgeten kommer att revideras årligen och vid behov. Styrelsen har beslutat att inte höja årsavgifterna för 2012.

Rengöring av inluftsdon:

Nästan alla av husets inluftsdon har blivit rengjorda. Detta har resulterat i att frånluftsdon går mycket tystare. De lägenhetsinnehavare som inte har hunnit/lyckats med rengöring kan vända sig till Maria Quensel (5A).

Underhållsarbete:

Under hösten har alla balkonger blivit tvättade. Takskägget är målat likasom de utbytta karmarna i vissa burspråk. Alla rör i lägenheterna (utom en lägenhet) har blivit spolade under hösten. Till våren är det tänkt att måla husets alla fönster.

Nytt avtal:

Avtalet med Samhall upphörde 2011-12-31. Det är Trädgårdsteamet som vi har skrivit ett nytt avtal med. De är redan lite bekanta med området eftersom vi sedan tidigare har ett avtal med dem avseende snöröjning.

Vi uppmanar medlemmarna att ta kontakt med Styrelsen när det gäller att rapportera fel i huset/garaget så att felanmälan kan samordnas av Styrelsen direkt till Trädgårdsteamet. De telefonnummer som ni fick distribuerade i infobladet om Trädgårdsteamet skall inte användas.

Trädgårdsteamet ska delta i Samverkansmötet den 1 februari.

Stämma:

Styrelsen har inte än bestämt datum för stämman men vi vill redan nu påminna alla medlemmar om möjligheten att delta i styrelsearbete, antingen som ledamot eller suppleant. Ju fler aktiva medlemmar vi har desto bättre mår föreningen. Så tveka inte att ställa upp!

Nästa styrelsemöte:

Nästa möte sker den 15 februari.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Solfjädern 1
www.brfsolfjadern.se

Jag ser videkissar
och jag hör fåglar som visslar
och vind som susar.
Det är bra
(Barn i årskurs 4-6, Svartviks skola)

Nu har vi äntligen lämnat den långa vintern bakom oss och kan känna den härliga vårluften…

Styrelsen har haft fyra möten sedan det senaste informationsbrevet november 2010. Vi hade också den traditionella och trivsamma glöggfesten i december.

Ekonomi

Vi omsatte ett lån på 7 600 000;. i februari med bindningstid på tre år och med ränta på 4 %. Vi amorterade med 611 000:-.

Alla tre föreningar har haft ett gemensamt möte med vår ekonomiska förvaltare, Ajeku, för att få den ekonomiska delen att fungera på ett mer tillfredställande sätt.

Planerade åtgärder för huset inom den närmaste tiden

Takskägget kommer att målas. De ruttna fönsterkarmarna kommer att bytas samt samtliga fönsterkarmar i burspråk skall kapas med tre millimeter för att förhindra förruttning av dessa.

Fläktarna

På grund av elavbrott fick vi problem med våra fläktar i trappuppgångar A och C samt i sophuset. Reparation av dessa tog tid eftersom skadan var mer omfattande än vad Bravida hade räknat med. Det hela drog på tiden då vi fick vänta på reservdelar.

Nya medlemmar

Vi välkomnar Fredrik Luttropp till Solfjädern 1. Fredrik har flyttat till trappuppgång 5A, lägenhet nr 328. Den förra ägaren, Jenny Möller, har flyttat utomlands och hennes uppdrag som suppleant i styrelsen har upphört.

Lägenhetsunderhåll

Vi vill påminna er att se över följande saker i er lägenhet:

 •  rengöring av filter till köksfältet
 • test av brandvarnare och ev. batteribyte
 • rensning av friskluftintagen (bakom radiatorerna) och frånluftsdon (i badrum) för att hålla ventilationen i balans
 • rensning av vattenlås (under vasken i köket samt golvbrunnar)

Ansvaret för allt detta ligger på innehavaren av lägenheten.

Perspektiv Bredband

Alla tre föreningar har beslutat om kollektiv anslutning till denna leverantör av bredband. Avtalet börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2011. Mer info om detta kommer inom den närmaste tiden.

Årsmöte

Datumet för årsmötet är fastställt till tisdagen den 24 maj kl. 18.30. Reservera redan denna kväll. Den formella kallelsen skickas senare.

Vi vill påminna er om möjligheten att komma med motioner till styrelsen inför stämman. De måste ha kommit till styrelsen senast söndagen 1 maj.

Vi uppmuntrar alla medlemmar att fundera på att delta i styrelsearbetet antingen som ledamot eller som suppleant. På detta sätt kan man bidra till föreningens fortbestånd vars ”välmående” påverkar alla medlemmar.

Nästa styrelsemöte

Måndag den 2 maj.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Stämma/Ny styrelse:

Föreningen hade sin årsstämma 29 augusti. Den gamla styrelsen (d.v.s. Ritva Sulin Sundberg, ordförande, Marianne Larsson, kassör och Anna Lindgren, sekreterare) sitter kvar. Anders Borg (5A) valdes som en ny ordinarie medlem till styrelsen och han är styrelsens vice ordförande.
Det valdes fyra suppleanter till den nya styrelsen:
Hanna Carlsson (5B), Viveka Hildell (5A), Johan Malm (5A) och Maria Quensel (5A)
Eva Böklin och Yvonne Andersson (båda suppleanter) avgick. Vi tackar dem för deras arbete i styrelsen. Den nya styrelsen har haft ett möte sedan stämman.

Ekonomi

Som de flesta av medlemmarna redan vet har det skett ett ombyte av ekonomisk förvaltare för föreningarna. Den nya förvaltaren är: AMC Fastighetskonsult (Ann-Margreth Christiansson) som kan kontaktas via e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via telefon: 0709-790554.

Underhållsarbete

Målaren Johannes håller på att måla takskägget. Han kommer även måla de nya karmarna på burspråk som blev ombytta i våras.
Styrelsen har tagit beslut att under hösten spola igenom rören i huset för att undvika stopp i dessa.
Häggarna har blivit klippta och dessa ska vara högst 160 cm höga i hela området.

Nya medlemmar

Vi välkomnar Anders och Britt Hallström till Solfjädern 1, 5C, lgh 1102.

Styrning av fläktar i garaget

Tack vare att fläktarna sätts i gång i garaget bara när avgaserna har nått en viss nivå har vi kunnat halvera elkostnaden.

Undercentralen

Lunds energi har monterat en ny styrutrustning i undercentralen som är automatiserad och fjärrövervakad.

Lägenhetsunderhåll

Vi vill påminna er att se över följande saker i er lägenhet:
 • rengöring av filter till köksfältet
 • test av brandvarnare och ev. batteribyte
 • rensning av friskluftsintagen (bakom radiatorerna) och frånluftsdon (i badrum) för att hålla ventilationen i balans
 • rensning av vattenlås (under vasken samt golvbrunnar)
Ansvaret för allt detta ligger på innehavaren av lägenheten.

IP-telefoni, digital TV

Om ni vill ha IP-telefoni och/eller Digital-TV via Perspektiv Bredband ber vi er göra som följer:
 • Gå till http://www.perspektivbredband.se/.
 • Logga in på ”Mitt perspektiv” (längst upp till höger), om du har dina inloggningsuppgifter. Alternativt hittar du e-post-formulär och telefonnummer under ”Kundservice”.
 • Om du loggade in: Välj fliken ”Mina tjänster” och välj där vad du vill ha.
 • Ring sedan 0755 - 55 00 00 för att beställa installation av box och kablage. Var så tydlig som möjligt om situationen i lägenheten, speciellt v.g. aktiverade LAN-uttag i närhet till telefon/TV-platsen.
 • Om kablage behöver dras osv säger sig Perspektiv ta ca 1000 kr för installationen. Gör i så fall upp om detta också.
Notera:
 • Digital-TV kan också beställas från Com Hem, så vi rekommenderar att ni jämför kanalutbudet och priserna mellan dessa leverantörerna. Därtill kan installationen vara enklare med Com Hem, då det ska finnas TV-uttag i alla rum.
 • Eftersom telefoni- och TV-boxarna är kabelanslutna behöver Perspektiv med stor sannolikhet dra en ny nätverkskabel för respektive box och ev också koppla in en switch, om ni inte redan har lediga portar på en bredbands-router eller annan switch. Dessa boxarna kan inte kommunicera trådlöst.
 • V.g. IP-telefoni: Om ni vill koppla in flera telefoner, försök ta reda på var första uttaget i telefonslingan är innan ni kontaktar Perspektiv. Som regel är det uttaget närmast dörren.  Om saker inte reder ut sig kan ni kontakta Anders Borg via 0705-227644 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., men observera att Anders inte tar hand om beställningar eller installationer.

Rengöring av inluftsdon

Stämman bestämde att huset alla inluftsdon skall rengöras under oktober i första hand av lägenhetsinnehavaren men om man inte klarar av detta, kan man vända sig till antingen Maria Quensel eller Anders Borg.  Det är mycket viktigt att detta blir gjort eftersom hela ventilationssystemet bygger på att rengöring av don sker regelbundet.

Gör så här:

Lägenheten har ett antal inluftsdon, vars filter sitter på husfasaden något under fönstret. Burspråken har i de flesta lägenheter två inluftsdon. Radiatorerna där inluftsdonen är placerade har ett lock mellan radiator och vägg. För att rengöra inluftsdonen:
 1. Öppna fönstret och luta er ut - sitt gärna på huk.
 2. Försök lossa inluftsdonet från fasaden om det går, dock inte de på burspråken då de är fastcementerade mot underlaget.
 3. Tvätta inluftsdonet rent från smuts och damm i vatten och sätt tillbaks det.
 4. De som inte går att avlägsna - ta en borste/dammsugar-munstycke med borst och borsta/sug rent från damm och smuts. Använd en smal borste - gärna liten flaskborste - för att kunna komma åt mellan inluftsdonets lameller.
 5. Kontrollera draget genom att ta bort locket från radiatorn, lyft ut filtret och känn med handen. Obs samtliga fönster måste då vara stängda. Är ett fönster öppet får man inget drag. Filtret i radiatorn kan gärna sköljas rent då och då. Filtret slits genom åren och kan behöva bytas ut.
Behöver ni hjälp ställer vi gärna till. Kontakta då Maria Quensel tel: 13 75 41
mail:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Anders Borg tel: 0705-22 76 44, mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Nästa styrelsemöte 27/10

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
www.brfsolfjadern.se

Höstens dagar är genomskinliga
och målade på skogens gyllene grund…
Höstens dagar le år hela världen.
Det är så skönt att somna utan önskan,
mätt på blommorna och trött på grönskan,
Med vinets röda krans vid huvudgärden…
Höstens dag har ingen längtan mer,
dess fingrar äro obevekligt kalla,
i sina drömmar överallt den ser,
hur vita flingor oupphörligt falla…

Med dessa ord av Edith Södergran kan vi bara konstatera att hösten är här men än har vi inte sett några vita flingor…

Information från styrelsen

Ekonomi

Eftersom våra räntekostnader blev lägre än vi fruktade är föreningens ekonomi i god balans och styrelsen har bestämt att hyrorna sänks med 5 % fr.o.m. 1 januari 2011.

Städdagen

Uppslutningen var bra och detta var mycket glädjande! Tack för alla som deltog och bidrog till ”uppsnyggning” av föreningarnas gemensamma område och i föreningens egen byggnad.

Dörrskyltar

Inom kort kommer vi sätta upp varningsskyltar vid de automatiska dörröppnarna. Man ska vara observant på att inte använda den automatiska dörröppnaren när man ställer upp dörren. Motorn kan nämligen gå sönder då.

Garageporten

Tiden garageporten är öppen har förkortats med 10 sekunder för att försvåra för obehöriga att smita in och göra inbrott i garaget.

Nya medlemmar

Vi hälsar Jan och Viveka Hildell välkomna till 5A, lgh 347.

Vi hälsar Hanna Carlsson välkommen till 5B, lgh 345.

Dörrkod

Dörrkoden kommer att ändras före jul. Ni kommer att få koden distribuerad i era brevlådor.

Glöggträff

Den traditionella glöggträffen ska vi söndag den 5 december kl. 16.00 i gemensamhetslokalen. Reservera tiden. Anmälningsblankett kommer inom kort.

Nästa styrelsemöte

23 november.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

www.brfsolfjadern.se