Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Extrastämma

På söndag den 8 december – den andra advent – kl. 15 kommer föreningen att ha extrastämma för att behandla ett förslag från styrelsen om att ändra § 32 i stadgarna. Kallelse har gått ut och vi styrelsen hoppas på stor uppslutning. De som inte kan närvara själva, uppmanas att ge fullmakt till ett ombud.

 

Höjd månadsavgift 2014

Nästa år ökar kostnaderna för bl.a. uppvärmning eftersom taxorna stiger för fjärrvärme. På grund av detta ser styrelsen att månadsavgiften för 2014 måste höjas med 2,5 %.

 

Glöggträff

Årets glöggträff går av stapeln söndagen 8 december kl. 16 direkt efter extrastämman. Alla är välkomna för att umgås kring lite glögg, pepparkakor och annat gott. 

 

Nytt parkeringsbolag

I morgon måndag 2.12 tar ett nytt parkeringsbolag över vår parkeringsplats. De sätter upp en ny parkeringsautomat och kommer att vara betydligt flitigare med kontroller av erladga avgifter och felparkeringar. Det finns med andra ord större risk nu än tidigare att få parkeringsböter om man slarvar.

 

Brandsäkerhet

Nu i juletider inte minst, med levande ljus och andra trevligheter, är det viktigt att tänka på brandsäkerheten. Vi uppmanar därför alla att regelbundet kontrollera sina brandvarnare, så att de fungerar och att batterierna är ok.

 

Ventilationen

Filtren i inluftsdonen, som sitter under vissa fönster i lägenheten, behöver kontrolleras och rengöras med jämna mellanrum. Om filter behöver bytas, kan dessa erhållas från föreningen. I samband med detta vill vi påpeka att det är olämpligt att sätta igen ventilationen, då detta förändrar trycksättningen i lägenheten och skapar obalanser i ventilationen som kan skapa problem i andra lägenheter.

 

Att tänka på när man slänger avfall i soprummet

Vi har ett bestämt antal återvinningskärl i soprummet som töms visa bestämda tider. Det är därför viktigt att utrymmet i kärlen utnyttjas så bra som möjligt. Det är också viktigt att inte överfylla kärlen, eftersom renhållningsarbetarna då kan vägra att tömma dem. Speciellt har det varit problem med att pappkartonger slängs som de är, utan att plattas till. Alltså är det viktigt att alla tänker på att slå ihop kartonger så att de inte tar mer plats än nödvändigt.

 

God jul och Gott Nytt År

Slutligen vill vi styrelsen önska alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ett Gott Nytt År!

Sommar

Årets sommar har varit riktigt bra, solig och varm. Vi i styrelsen hoppas att alla har kunnat njuta av det fina vädret och att de som har haft semester har haft möjlighet att vila upp sig.

Vi hälsar nya medlemmar välkomna!

Maria Pehrson och Niklas Hanzon med familj har flyttat in i 5C. Lisa Carlson har flyttat in i 5A.

Kontrollera fönster och balkongdörrar!

Vissa boende har tyvärr fått rötskador på sina fönster- och balkongdörrsbågar. Boende ombeds därför kontrollera utsidan på dessa efter rötskador och senast söndagen den 16 september meddela status till ordförande Viveka Hildell.

Gemensam städdag

Den gemensamma städdagen kommer att äga rum den 5 oktober. Vi samlas klockan 9.

Kollektivt Brf-tillägg

Det är väldigt viktigt i en bostadsrättsförening att alla medlemmar har tecknat Brf-tillägg i hemförsäkringen. Eftersom det är möjligt att någon kan ha missat detta, har föreningen tecknat ett kollektivt BRF-tillägg för föreningens medlemmar. Det innebär att de som här tecknat ett sådant tillägg i sina hemförsäkringar, bör kontakta sitt försäkringsbolag och ta bort detta. Annars betalar man dubbelt och det är ju onödigt!

Lediga platser i garaget

Det finns för närvarande 20 lediga platser i garaget.  Det finns alltså möjlighet att byta garageplats för den som vill eller kanske hyra ytterligare en. Dessutom kan vi hyra ut till utomstående – om någon medlem känner någon utomstående som har behov av en garageplats, tipsa vederbörande! Kostnaden för en garageplats är 500 i månaden för medlemmar och 500 + moms i månaden för utomstående. Kontakta Viveka Hildell i frågan.

Sophus och vändplats

Under den tidigare delen av sommaren målades sophusen om och ser riktigt prydliga ut. Under våren lades också vändplanen om, då en del stenar hade tryckts ut.

Trädgårdsgruppen

Det finns en för de tre föreningarna gemensam trädgårdsgrupp. Den gruppen har en del egna projekt för att hålla området snyggt, samt lämnar förslag till den s.k. GA-gruppen (ett beslutsorgan för gemensamma frågor för de tre föreningarna) på insatser som behöver eller kan göras för att öka trivseln på området. För närvarande finns inte Solfjädern 1 representerad i trädgårdsgruppen och vi efterlyser därmed någon intresserad med gröna fingrar för medverkan. Intresserade kan vända sig till ordförande Viveka Hildell.

Bilkörning på området

Slutligen vill vi återigen påminna om problemen med bilkörning och parkering på området.

Förutom handikappsplatser, finns inga parkeringsplatser på området och det är inte tillåtet att parkera här. Undantag görs såklart vid flyttning, stora mängder bagage el.dyl. Men det är alltså inte tillåtet att låta bilen stå kvar efter att man tömt den eller släpet. Om detta inte sköts på rätt sätt, kommer föreningarna att tvingas finna sätt att beivra missbruket.

En annan sak som observerats av flera i de olika föreningarna, är att bilar kör in för ofta och håller för hög hastighet. Vi ber er därför att tänka på att både små och stora barn som cyklar, leker med bollar m.m. finns på området. Både för dessa och andra gående och cyklande, såväl yngre som äldre, är bilar en risk och fara. Undvik därför att i onödan köra in på området i bil och när det ändå är nödvändigt, tänk på att det är en s.k. gårdsgata där hastigheten skall anpassas till gående människor.

Vårstädning 20 april

Nu när våren äntligen har kommit (väl...?) skall vi göra det fint och trevligt på vårt område. Nästa lördag, den 20.4, är det därför dags för gemensam städdag för föreningarna. Exakt vad som skall städas och göras vet vi ännu inte, men det kommer finnas gott om uppgifter att utföra. Vi kommer därför säkerligen att glädjas åt att se att så många av våra medlemmar deltar på städdagen och ställer upp för det gemensamma. Vi vet som sagt inte så mycket detaljer ännu, men vi brukar samlas i gemesamhetslokalen på förmiddagen och gå igenom vad som behöver göras.

Våtstädning av garaget 24 april

Strax efter den gemensamma städdagen skall garaget äntligen våtstädas. Det var länge sedan det gjordes och det är rejält smutsigt nu. Detta innebär att alla bilar måste vara ute ur garaget senast klockan 08:00 den 24.4. De som har möjlighet att ta sina bilar till arbetet gör gärna det. Andra får använda vår parkeringsplats och andra parkeringar i grannskapet. Viktigt att tänka på är att sopbilar, utryckningsfordon, handikappade m.fl. kan komma fram utan problem. Klockan 17:00 skall garaget vara färdigstädat.

Obligatorisk ventilationskontroll 29 april

Obligatorisk ventilationskontroll kommer att äga rum den 29.4. Det är därför bra att alla har sett över att in- och utluftsdon är rengjorda, eftersom alla lägenheter skall kontrolleras och godkännas. Sotarmästare Mattias Collowin kommer att börja i trappuppgång A kl. 8:00, B 9:00 och C 11:00 cirka. Ni som inte har möjlighet att vara hemma kan lämna nycklar till Viveka Hildell i 5A dagen före.

Årsstämma den 28 maj

Den 28 maj har vi ordinarie årsstämma i gemensamhetslokalen klockan 18:30. Motioner till stämman skall vara styrelsen tilhanda senast den 3.5 och de skickas till sekreterare Odd Steen. Som vanligt skall vi ha samkväm efter stämman med något gott att äta och dricka. Glöm därför inte att anmäla er till eftersitsen i samband med stämman.

Rabatt på hotell Djingis Khan

Som boende på Solfjädern har vi rabatt för våra gäster. Enkelrum kostar 595 kr och dubbelrum 695 kr per natt, båda inkl. frukost och kvällsbuffé.
Uppge kod: brf Solfjädern.

Ingen övervakning eller låsbyte i garaget

Då GA bestämt att inte upphandla vare sig säkrare passersystem till garaget eller videoövervakning, uppmanar vi som vanligt boende att inte lämna värdesaker i bilen - töm bilen själv, låt inte tjuven göra det - och inte heller fjärrkontroller till porten.

Trevlig sommar!

Först av allt önskar styrelsen alla medlemmar en riktigt trevlig sommar! Och gärna med bättre väder än den senaste veckan... Vi hoppas att alla får det varmt och skönt.

Trafiken på området

Det är lite för mycket trafik på området och folk parkerar sina bilar bl.a. i vändcirkeln. Dessutom är det många som tycker att bilarna kör för fort. Vi ber därför alla att iakta att det är en s.k. gårdsgata in mellan husen, vilket innebär att fordon skall anpassa sin hastighet till gående och lekande på området, vilket innebär cirka 7 km/timme som högsta hastighet. Då det finns en hel del lekande små barn i området, är detta extra viktigt att tänka på. Vi har också satt upp lappar i vårt hus för att uppmärksamma er på detta.

Årsstämman den 28.5

Vi hade ordinarie årsstämma den 28.5 och sammanlagt 19 av 30 lägenheter representerade. Vid stämman valdes en ny styrelse: Till ordinarie medlemmar valdes Viveka Hildell, Odd Steen, Johan Nyman och Hanna Carlsson. Till suppleanter valdes Anders Borg, Mona Brink och Fredrik Luttropp. Den nya styrelsen konstituerade sig så här: Ordf. Viveka Hildell, sekr. Odd Steen, kassör Johan Nyman, ord. Hanna Carlsson.

Vid stämman behandlades också styrelsens förslag om ändring av stadgarna för att sänka avsättningen till den s.k. yttre fonden. Förslaget antogs vid extrastämman den 22.1 och bekräftades nu vid ordinarie stämman med 17 röster för och två emot.

Efter detta hade vi ett trevligt samkväm och åt och drack gott!

Boendes ansvar

På förekommen anledning vill styrelsen påminna de boende om vad dessa ansvarar för när det gäller underhåll i lägenheterna - kort och gott vad man själv ansvarar för och bidrar med. Ett utmärkt ställe för att se detta är bopärmen. Det är också bra om alla följer dessa länkar med jämna mellanrum:

http://brfsolfjadern.se/images/stories/Documents/Common/Laegenhetens_loepande_underhaall.pdf
http://brfsolfjadern.se/main/index.php/gemensamt/tips-och-rad
http://brfsolfjadern.se/main/index.php/gemensamt/atervinning-och-avfall
http://brfsolfjadern.se/main/index.php/gemensamt/informationsskrift
http://brfsolfjadern.se/main/index.php/gemensamt/leverantoerer
http://brfsolfjadern.se/main/images/stories/Documents/Solfjadern1/Nya_stadgar_2011.pdf

Garaget

Då vi har fått en del frågor angående föreningarnas ansvar kring ev stölder och skadegörelse i garaget:

Föreningarna tillhandahåller ett kallgarage för nyttjande av boende mot avgift, men har inget ansvar för de fordon ni ställer i garaget.

Ur garageplatsavtalet: Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning, eventuellt uppkommande skada å eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar samt däri förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal.

Förra året satte vi dit en säkrare dörr vid garageporten, men vi tittar också på andra sätt att öka säkerheten.

Vi ber er att alltid ta med fjärrkontrollen upp till lägenheten för att minimera risken för att den stjäls eller kommer bort.

Rökning

Beakta följande råd: Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka eller grilla på din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i näraliggande lägenheter.

Brandvarnaren

Vi vill påminna er om att byta ut batteriet när brandvarnaren börjar avge korta pip. Ni är ansvariga för brandsäkerheten i er lägenhet.