Brf Solfjädern 1 Informationsbrev

Reparationsarbete på området

I skrivande stund pågår ett reparationsarbete på vårt område. JM gräver för att åtgärda ett läckage i garaget. Då orsaken till läckaget ännu inte identifierats vet vi inte hur länge arbetet kommer att behöva fortsätta. JM kommer att se över tätskiktet bit för bit tills problemet är åtgärdat.

Extra föreningsstämma

Föreningen behöver uppdatera sina stadgar på grund av nya avskrivningsregler för vår fastighet. Styrelsen vill också möjliggöra för föreningen att ta ut en avgift vid eventuell andrahandsuthyrning. Eftersom alla förändringar i stadgarna måste godkännas av två föreningsstämmor för att vara giltiga har styrelsen bestämt sig för att kalla till en extrastämma torsdag 26/3 kl 18:30 för en första omröstning. Mer detaljer kommer då handlingarna för mötet skickas ut.

Årsstämma

Årets ordinarie stämma kommer att hållas tisdag 5/5 kl 18:30 i gemensamhetslokalen. Under mötet kommer bland annat stadgeändringarna från extrastämman att lyftas en andra gång och vi kommer att välja styrelse och valberedning för nästa år. Även denna gång planeras en eftersits efter stämman där vi äter och dricker något gott tillsammans. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 13/4 för att komma med på dagordningen.

Nästa års styrelse

Flera av dagens styrelseledamöter har varit aktiva under flera år och planerar att avgå i samband med årsstämman. Vi vill passa på att påminna om det gemensamma ansvar det innebär att bo i en bostadsrättsförening och hoppas att var och en funderar på vad han eller hon kan göra för vår förening samt att alla medlemmar välkomnar valberedningen när de påbörjar sitt arbete.

Fixardag

Vårens gemensamma fixardag äger i år rum lördag 18/4 kl 9:00. Vi samlas som vanligt utanför gemensamhetslokalen och fördelar de uppgifter som ska utföras. Efteråt serveras fika till alla som hjälpts åt. Har vi tur kan vi dessutom inviga vår nya gemensamma grill!

Sophantering

Vid ett par tillfällen den senaste tiden har sopsäckar med tomflaskor och ölburkar hittats i sophuset. Det är inte tillåtet att lämna sopsäckar med skräp i sophuset. Vi betalar för tömning av våra sopkärl och övriga sopor hanteras inte. Kärlen ska heller inte överfyllas för att soporna ska hämtas. Har du vid något tillfälle mer sopor än vad som kan anses rimligt att slänga i de vanliga kärlen måste du transportera ditt skräp till återvinningscentralen.

Årets glöggträff

Styrelsen vill börja med att välkomna alla medlemmar till årets glöggträff, som denna gång äger rum i Gemensamhetslokalen söndagen den 7/12 kl 16:00. Anmälan sker via e-post till Viveka Hildell på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt via talong på den inbjudan som kommer att komma i brevlådan vid månadsskiftet. Annonsering kommer även att ske i trapphusen i början av december.

Ny portkod

I december har det blivit dags att byta portkod till entrédörrarna igen. Den nya koden kommer att meddelas alla boende innan bytet sker. För att inte obehöriga ska ta sig in i våra hus är det viktigt att du är restriktiv med vem du lämnar ut koden till!

Årsavgifter 2015

Styrelsen har diskuterat budgeten för nästa år och har beslutat att behålla samma årsavgifter för kommande kalenderår som för 2014.

Ny medlem

Brf Solfjädern 1 har fått en ny medlem; Torgny Sunnerhagen. Styrelsen vill önska Torgny välkommen och hoppas att han kommer att trivas i sin nya lägenhet.

Brandvarnare

Den första december varje år är det temadag för brandvarnaren. Dagen är instiftad för att uppmärksamma vikten av brandskydd i hemmet och för att påminna om att testa brandvarnare till första advent.  Styrelsen vill nu därför passa på att uppmuntra var och en att kontrollera lägenheternas brandvarnare. Rekommendationen är att byta batteri en gång om året.

Djingis Kahns byggplaner

Hotell Djingis Kahn har som tidigare nämnts planer på att bygga ett niovåningshus på sin parkering öster om vår fastighet. I skrivande stund pågår en samrådsprocess för att göra de ändringar som krävs för bygget i kommunens detaljplan. Styrelsen har efter ett diskussionsmöte med föreningen och ett samrådsmöte med ägaren till hotellet och andra grannar valt att författa en skivelse med de negativa konsekvenser vi ser av planerna. Om du som granne till den planerade fastigheten har synpunkter på planerna som förts fram, är det viktigt att dessa framkommer i en egen skrivelse alternativ genom underskrift på den skrivelse styrelsen kommer att lämna in.

Söndagen den 23/11 kl16:00 håller vi enligt önskemål ytterligare ett diskussionsmöte i frågan. Fokus på mötet kommer att vara vad vi väljer att lägga fram i den skriftliga protesten. Vill du framföra din åsikt genom oss, ber vi dig dyka upp på mötet. Har du förhinder men vill delta, meddela styrelsen på annat sätt. Alla eventuella protester ska vara kommunen till handa senast 5/12.

Bokbytarhylla

Solfjädern 1, 2 och 3 har nu en gemensam bokbytarhylla där man kan hämta och lämna böcker i alla former. Hyllan står i Gemensamhetslokalen på Margaretavägen 3L. Lokalen kommer till en början att hållas öppen för intresserade 18/11, 21/11, 25/11 samt 4/12 kl 17:00-18:00.

 

 

Läckan i garagetaket

Under det senaste dryga året har framför allt vår styrelseordförande, tillsammans med de andra föreningarna, arbetat för att JM skall åtgärda läckan i garagetaket ordentligt. Hittills har de sprutat in en speciell tätningsmassa i sprickorna nära hissen till garaget. Vi har dock inte varit övertygade om detta tillvägagångssätt och anlitade därför en expert på betong i byggnationer. Enligt denne har JM använt en sämre betongkvalitet än specificerat, vilket är att betrakta som byggfusk. Vi har därför övervägt att inleda en process mot JM för att slutligen komma tillrätta med detta. Tydligen har JM känt att det börjar hetta till lite och har därför beslutat att gräva upp ett stycke av marken runt handikapphissen för att undersöka och åtgärda läckan runt trapphuset. Detta grävarbete kommer troligen att påbörjas någon gång i början av april och då kommer hissen inte kunna användas under två till tre veckor.

Gemensam städdag den 26.4

Lördagen den 26.4 är det dags för gemensam städdag för föreningarna. Exakt vad som skall städas och göras vet vi ännu inte, men det kommer finnas gott om uppgifter att utföra. Vi kommer därför säkerligen att glädjas åt att se att så många av våra medlemmar deltar på städdagen och ställer upp för det gemensamma. Vi vet som sagt inte så mycket detaljer ännu, men vi brukar samlas i gemensamhetslokalen på förmiddagen och gå igenom vad som behöver göras. Mer information kommer att komma närmare städdagen.

Elskåp

I varje trappuppgång nere i källaren finns ett elskåp infällt i väggen. Där finns huvudsäkringar och varje lägenhets elmätare. Vad kanske inte alla vet är, att boende i respektive trappuppgång kan komma in i elskåpet med lägenhetsnyckeln. Alla kan därmed läsa av sina mätare som de vill och byta säkringar om det behövs.

Dessutom finns det glödlampor för takarmaturen i trappuppgångarna. Är någon lampa sönder, kan vilken bostadsinnehavare som helst i respektive trappuppgång byta den. Det står alltså bostadsinnehavarna i respektive trappuppgång fritt att byta glödlampor utan att involvera någon i styrelsen. Skulle glödlamporna däremot ta slut, skall vår ordförande meddelas detta så att nya glödlampor beställs och placeras i elskåpen.

Reparationer som styrelsen ansvarar för

Det framgår i första hand av föreningens stadgar, i andra hand av bopärmen vad i lägenheterna som styrelsen respektive innehavaren ansvarar för. Reparation/åtgärd som inte är akut, där akut kan vara större vattenläcka el. dyl., och som faller under styrelsens ansvar, måste bedömas och beställas av styrelsen. En bostadsinnehavare har därmed skyldighet att kontakta styrelsen för denna typ av underhåll och reparationer så att styrelsen kan fullgöra sitt uppdrag och ta sitt ansvar. Endast då kommer föreningen att betala fakturan för åtgärden.

Årsstämma den 6 maj

Den 6 maj har vi ordinarie årsstämma i gemensamhetslokalen klockan 18:30. Motioner till stämman skall vara styrelsen tilhanda senast den 15.4 och de skickas till sekreterare Odd Steen. Som vanligt skall vi ha samkväm efter stämman med något gott att äta och dricka. Glöm därför inte att anmäla er till eftersitsen i samband med stämman.

Styrelsen vill börja med att välkomna alla tillbaka efter en fantastisk sommar. Vi har haft höstens första möte och vill därför skicka ut lite information om vad som händer i föreningen just nu.

Åtgärd av rötskador och byte av fönsterlister

Styrelsen håller i skrivande stund på att planera för att ByggMera ska sätta in nya fönsterlister i de lägenheter som inte fick det under slutet av 2012. Tanken är att i samband med detta, åtgärda de rötskadade fönster som upptäckts hos vissa boende. Mer information kommer.

Städdag den 11 oktober

Lördagen den 11 oktober är det återigen dags för en gemensam städ- och fixardag på området. Vi samlas vid gemensamhetslokalen klockan 9:00, där uppgifter kommer att fördelas. Efteråt serveras som vanligt fika till alla som hjälpt till. Att bo i en bostadsrättsförening innebär ett gemensamt ansvar och fixardagarna är ett sätt att hjälpas åt att sköta vårt område, utan att höja våra kostnader. Dessutom är det ett perfekt tillfälle att träffa sina grannar. Styrelsen hoppas få se så många som möjligt!

Avvikelse mellan föreningens stadgar och bopärmen efter senaste årsmötet

Vår bopärm har inte uppdaterats på ett tag och även om det finns mycket matnyttig information i pärmen vill vi uppmärksamma om en nytillkommen felaktighet. Bakom flik 24, ”Städning och skötsel, bruksanvisningar”, finns en lista över vem som ansvarar för olika typer av underhåll i våra lägenheter. Här står exempelvis att du som boende ansvarar för vädringsfilter och tätningslister i fönster och fönsterdörrar. Solfjädern 1 har efter bifall på senaste årsmötet tagit på sig ansvaret för bland annat tätningslister och dammfilter, i enlighet med den nya formuleringen av paragraf 32 i våra stadgar. Vid eventuella avvikelser mellan information på hemsidan/i bopärmen jämfört med föreningens stadgar, gäller alltid det som står skrivet i stadgarna.

Påminnelse om rengörning av ventilation

Nu när hösten har kommit vill vi passa på att påminna om betydelsen av att alla boende sköter rengörningen av lägenhetens till- och frånluftsdon. Vårt ventilationssystem bygger på att luftflödet fungerar genom hela huset. Minskar flödet i en lägenhet, på grund av igensatta filter, ökar det i en annan och din granne kan få problem med exempelvis tjutande ljud.

Inbrott

Vi har i september haft inbrott i garaget, med skador på ett antal bilar. Dörren de tog sig in genom är nu lagad och vi diskuterar möjligheten att sätta in en säkerhetsdörr. Tänk på att aldrig lämna fjärrkontroll eller nycklar i bilen, samt att se till att de ytterdörrar du passerar genom stängs ordentligt. Några dagar innan inbrottet upptäcktes ett försök att spärra låsanordningen i en av ytterdörrarna med hjälp av en bit papper. Hör gärna av dig till oss om du skulle upptäcka något som ser misstänkt ut.

Avfall

Vi vill också be alla om hjälp med att vika ihop sitt pappavfall (kartonger och dylikt) innan det slängs. På så vis får allas sopor plats i sopkärlen och vi slipper extra kostnader för sophämtningen.

Djingis Kahns byggplaner

Som vissa av er känner till, har hotell Djingis Kahn planer på att bygga ett niovåningshus på sin parkering enligt följande artikel http://www.sydsvenskan.se/lund/hotell-vill-bygga-ut-med-hoghus/. Vi i styrelsen känner inte till mycket mer än det som står i artikeln, men vi alla kommer som grannar att få mer information och möjlighet att yttra oss i ärendet så småningom.

God fortsättning!

Vi i styrelsen hoppas att alla har haft en riktigt god jul, gott nytt år och en avkopplande ledighet. Detta är det första informationsbrevet detta år och som ni bl.a. kan se nedan kommer flera nya medlemmar att behövas till styrelsen.

Nya styrelsemedlemmar sökes!

Flera nya medlemmar kommer att behövas i styrelsen efter nästa stämma i maj. Eftersom vi är en liten förening är det viktigt att alla tänker på att delta i arbetet med styrelsen och därmed ta ansvar för vår förening. Vissa har förvisso deltagit i det arbetet både länge och mycket. Andra har kanske gjort det i mindre utsträckning eller för länge sedan, och då är det kanske dags att göra en insats för första gången eller på nytt.

Särskilt bra vore det om någon som har något intresse eller någon kunskap som kan vara extra nyttiga i styrelsearbetet, t.ex. ekonomi och redovisning, kan tänka sig att ingå i styrelsen.

Stämmoprotokoll kommer inte längre att delas ut

Hittills har vi i styrelsen delat ut stämmoprotokoll till alla medlemmarna i brevlådorna. Det har bland annat inneburit att någon har fått dra upp flera hundra sidor kopior och sedan dela ut dem. Eftersom vi inte har någon kopiator i styrelsen, har det inneburit att antingen använda privata skrivare eller belasta någons arbetsgivares utrustning.

Många andra föreningar publicerar sina stämmoprotokoll på webben. Styrelsen har därför beslutat att protokollen från stämmorna hädanefter skall publiceras på vår hemsida under Stämmor (se http://brfsolfjadern.se/main/index.php/brf-solfjaedern-1/staemmor) och anslå dem för läsning i trappuppgångarna. På det viset sparar vi både tid, arbete och miljö!

Rensning av ventilation/frånluftsrör

Vi har i styrelsen ett ärende om rensning av frånluftsrören, då två olika entreprenörer (Bravida och Collowin) haft olika uppfattningar om behovet av detta. Collowin gjorde vår OVK utan anmärkning, medan Bravida har en annan uppfattning. På grund av detta har föreningen själva tillsammans med Collowin undersökt frånluftsrören och funnit att det är bra drag i dem. Det finns alltså ingen anledning att göra en rensning i dagsläget.

De klagomål som uppkommit om att det drar in stekos m.m. i vissa lägenheter har alltså inget med frånluftsdonen att göra. Tänkbara anledningar kan vara att vissa sätter igen sina inluftsdon eller att felaktiga köksfläktar har installerats, vilket skapar obalans i ventilationen.

Det gemensamma torkrummet

Vi har ett gemensamt torkrum i källaren som har börjat utnyttjas mer den senaste tiden. Det leder också till att potentiellt fler konflikter kan uppstå. Vi i styrelsen anmodar därför alla att tänka på att det är ett gemensamt utrymme och att vi alla ansvarar för att det fungerar bra för alla. Tänk därför på att t.ex. inte låta tvätten hänga kvar för länge eller hänga in tvätt utan att starta avfuktaren.

Elskåp

I varje trappuppgång nere i källaren finns ett elskåp infällt i väggen. Där finns huvudsäkringar och varje lägenhets elmätare. Vad kanske inte alla vet är, att boende i respektive trappuppgång kan komma in i elskåpet med lägenhetsnyckeln. Alla kan därmed läsa av sina mätare som de vill och byta säkringar om det behövs.