Månadsavgifter – angående våra nya lån

Vi vill gärna informera om våra nya lån. Syftet är att ge alla lägenhetsägare ett

optimalt utbyte av dagens extremt låga ränteläge.

De tidigare lånen löpte över olika tidslängder med olika räntesatser med olika

slutdatum. Alla lån är nu samlade i ett enda 10-årigt fast lån till 2,26% ränta. Det är

den lägsta 10-åriga ränta som någonsin erbjudits, varför vi valde detta alternativ för

att kunna garantera oss en mycket fördelaktig ränta under en lång tidsperiod.

Vi kommer dock aktivt följa det allmänna räntelägets utveckling. Om/när detta börjar

klättra uppåt avser vi att succesivt höja månadsavgifterna i proaktivt syfte. Detta för

att undvika obehagliga överraskningar i månadsavgiften när lånen skall omsättas

2026.

 

Ventilationen

Styrelsen har genom Maria Quensel under sommaren gått igenom samtliga lägenheter

vad gäller in- och frånluftsventiler samt rensat upp där så behövts. Det är inte tillåtet

att på eget initiativ sätta igen inluftsventilerna då det medför ökat drag i andra

bostäder med eventuella störande biljud. Den injustering som en gång gjordes sätts

nämligen ur spel.

Rengöring av inlufts- och frånluftsventiler bör göras tre till fyra gånger per år. Särskilt

influftsventilerna sätts snabbt igen av damm.

För att förhindra ansamling av brandfarliga fettpartiklar i köksventilen bör filtret till

spisfläkten tvättas rent ofta.

Under hösten kommer en ventilationsfirma att rensa samtliga ventilationskanaler samt

kalibrera hela systemet. För att få ett optimalt resultat måste samtliga inluftskanaler

vara fria och rengjorda.

Styrelsen återkommer med information när detta kommer att ske.

 

 

Läcka i garagetaket

Besiktningsingenjör från Riksbyggen är tillkallad för vidare felsökning.

 

Vattenlås i lägenheterna

Vi påminner om vikten av att varje boende rengör vattenlåsen en till två gånger per

år. I köket kan detta vara ganska krävande med hänsyn till alla slangar. Det finns tre

alternativ:

  •  Demontera och rengöra själv (kan vara besvärligt att få alla kopplingar helt täta efteråt…).
  •  Skaffa en sugkopp (s.k. plunge) och pumpa kraftfullt ett antal gånger.
  •  Begära hjälp från VVS-expertis. Exempelvis Bravida.

 

Motionera värmelementen!

Glöm inte vrida på och av värmen helt några gånger på varje element så här framåt

hösten för att motionera inställningsratten.

 

Glöggfest

Vår årliga Glöggfest inträffar 11 december, kl 16 i gemensamhetslokalen.

Speciell inbjudan med anmälningslappar skickas ut under slutet november.

 

Med vänliga hälsningar,

/Styrelsen för Solfjädern 1