Nya medlemmar

Styrelsen vill gärna hälsa våra nya medlemmar Elinn Johansson, 5B, Viktor Ternlund, 5

A och Johan Edentoft, 5 B välkomna och hoppas de ska trivas med sin nya lägenhet

och grannar.

 

Städning av garaget 26 april

Fungerade mycket väl då alla bilar (utom en) och nästan alla cyklar var bortflyttade

kl 8 på morgonen. Stort tack för gott samarbete!

 

Månadsavgift ändring och bakgrund

Som vi tidigare meddelat har avgifterna sänks med 14% från och med juli 2016.

Detta tack vare att vi lyckats lägga om våra tre lån till förmånliga villkor.

Amorteringar, avskrivningar och avsättningar till den Yttre fond fortsätter som förut

Vi räknar med att kunna behålla den nya lägre månadsavgiften under ett antal år

framöver.

 

Mindre läcka i tappvattnet Undercentralen

Vi har upptäckt en mindre läcka från en ventil i Undercentralen. Denna måste bytas

och när detta sker kommer varmvattnet behöva stängas av under större delen av

dagen. Vi återkommer i god tid med information om datum.

 

Läcka i garagetaket vid hus nr 1 (Margaretavägen 3M, 3N)

GA-gruppen har upptäckt en återkommande läcka i garagetaket under hus nr 1.

Orsaken är sannolikt övervattning av rabatten i anslutning till byggnaden. Åtgärder för

att begränsa bevattningen är införda samt expert kommer kallas in för att hjälpa till

med felsökning samt föreslå nödvändiga åtgärder

 

Kontroll av radiatorventiler i lägenheterna

På grund av att en läcka från en radiatorventil medförde vattenskada på parkettgolvet i

en boendes lägenhet, kommer styrelsen anlita Bravida för att kontrollera ventilerna i

alla lägenheter (kostnadsfritt för de boende).

Vi återkommer med information när detta kommer ske. Vi rekommendera alla att då

och då vrida (motionera) termostaten från ändläge till ändläge och vara observant vad

det gäller eventuell uppkomst av fukt från radiatorerna.

 

Kontroll av ventilationen i lägenheterna

Medlemmar av styrelse kommer, som tidigare meddelats att besöka varje

lägenhetsinnehavare under året för att hjälpa till att säkerställa att ventilationen

fungerar tillfredsställande.

Såväl inlufts - som frånluftsventilerna (även ventilen i köksfläkten) kommer att

inspekteras. Förutsättningen för en optimal ventilation är att ventilerna rensas och

rengörs regelbundet.

Om ventiler är tilltäppta av smuts och damm uppstår obalans i ventilationssystemet

med olägenheter som ökat drag i ventilsystemen i vissa lägenheter samt att matos

från grannar kan tränga in i angränsande bostäder.

Skulle ett irriterande biljud uppkomma från en inluftsventil efter rengöring, kontakta

styrelsen för hjälp med åtgärd, men täpp inte igen ventilen.

 

Hissar – nödtelefon

Nödtelefonen i handikapphissen ner till garaget fungerar för närvarande inte. KONE är

kontaktade för reparation.

 

Vred till persiennerna

I samband med att persiennvred hos en boende gått sönder, visade det sig vara

svårt att få tag på identiska vred. Om ni har behov av att byta vred, kontakta styrelsen

för mer information.

 

Rötskador i fönsterbågar

Vi har begärt in offert på utbyte av rötskadade fönsterlister samt målning av samtliga

fönster. Dessutom kommer räcken på balkonger att rengöras och målas.

Vi återkommer med mer information när arbetet blir aktuellt.

 

Balkonglampor

Den balkonglampa vi har inom Solfjädern har gått ur sortimentet.

När glödlampan behöver bytas, måste man vara ytterst försiktig när lampans

gallerskydd skruvas loss. Det är lätt hänt att glaskupan faller i balkonggolvet och går

sönder. Reservglas finns alltså inte att beställa.

 

Vi önskar alla en trevlig och solrik sommar!

/Styrelsen för Solfjädern 1