Årets glöggträff – 6 december

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till årets glöggträff den 6 december kl. 16.00. Vi träffas som vanligt i Gemensamhetslokalen och har en trevlig eftermiddag tillsammans. Anmälan sker via e-post till Viveka Hildell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt via talong på den inbjudan som kommer i brevlådan.

Ny portkod

I december är det åter dags att byta portkod till entrédörrarna. Den nya koden kommer att meddelas alla boende innan bytet sker. För att inte obehöriga ska ta sig in i vårt hus är det viktigt att du är restriktiv med vem du lämnar ut koden till!

Markarbete på området

Det har i dagarna utförts en del mark och plattläggningsarbete på området, bl.a. omläggning av vissa plattytor, efterfyllnad av sand på de högtryckstvättade ytorna, läggning av fler gallerplattor i gräsmattan utanför hus 3B och C för parkering av arbetsfordon.

I rabatten utanför 5B har nya växter planterats. De rosor som fanns där förut var angripna av ohyra och kunde tyvärr inte räddas.

Brandvarnare

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år. Dagen är instiftad för att påminna om att testa brandvarnare till 1:a advent. Styrelsen vill därför, som vanligt, passa på att påminna om att kontrollera lägenhetens brandvarnare. Byt gärna batteri en gång om året.

Rengöring av till- och frånluftsdon

Det är viktigt att alla boende sköter rengöringen av lägenhetens till- och frånluftsdon. Vårt ventilationssystem bygger på att luftflödet fungerar genom hela huset. Minskar flödet i en lägenhet på grund av igensatta filter, ökar det i en annan och din granne kan få problem med t.ex. tjutande ljud. Nya filter kan erhållas från föreningen.

Inget fett i köksavlopp

Eftersom avloppsrören i vårt hus har dåligt fall vill vi påminna om vikten av att inte spola ner matfett i avloppsrören. Allt för att undvika stopp i rören.

Element i trapphus och förrådsgångar

För att passera i trapphus och källargångar räcker en termostatinställning på max 3.