Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 består av ett hus med adresserna Margaretavägen 5A, 5B och 5C. Det ingår i ett område och samfällighet med gemensam skötsel på adresserna Margaretvägen 3 och 5 (alla röda hus längs med vägen) och föreningarna Solfjädern 1 till 3.

Utöver detta finns det mer information om föreningen och ditt boende på denna sajten. De viktigaste dokumenten att läsa igenom inledningsvis är StadgarInformationsskrift, Tips och Råd och Löpande underhåll.

Vi använder Riksbyggen som ekonomisk och teknisk förvaltare.

Du ansvarar för allt inom lägenheten, inklusive beställning av åtgärder osv. Föreningen ansvarar för utsidan och tillförsel av el, vatten, TV och bredband.

Du behöver teckna individuell hemförsäkring, men det ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg i föreningens fastighetsförsäkring.

Källaren förbinder trapphusen. Du kan gå via källaren för att nå det underjordiska garaget söder om huset.

I källaren vid 5Bs trappa har vi ett torkrum som får nyttjas fritt.

Du kommer in i din trappas elskåp i källarplanet med din lägenhetsnyckel, för att kolla elmätaren och för att byta ev utlöst säkring. Normalt är det dock säkringarna eller jordfelsbrytaren i din lägenhet som löser ut först. Utlöst jordfelsbrytare återställs genom att först dra nedåt och sedan (med kraft) uppåt.

Gången framför huset får bara nyttjas för gång- och cykeltrafik, inte fordon.

Sopor slängs/sorteras i vårt sophus. Fyll kärl som redan har innehåll först. Större och miljöpåverkande sopor ska tas till Sysav återvinning. Den närmaste anläggningen är på Gunnesbo.

Vägen mellan husen är klassad som gårdsgata, där gående/cyklande måste prioriteras (tänk på lekande barn!), och parkering inom området kräver handikapptillstånd, annat än för in/ut-flyttning.

Gästparkeringen kan nyttjas mot betalning av alla som besöker. Även taxi bör stanna här om du inte har speciella behov.

Hyrbara platser

Tjänster

  • Vi anlitar Comhem för TV. Kostnad för grundutbud ingår i hyran, som kan kompletteras med andra erbjudanden från Comhem.
  • Vi anlitar Svenska Stadsnät för bredband. Kostnad för 100 Mbps och IP-telefoni ingår i hyran, som kan kompletteras med digital TV och telefoni.

Aktiviteter

Årligen arrangerar vi föreningsstämma, städdagar, glöggfest etc. Vi skickar ut anmälan och annan information innan sådana händelser.

Engagemang

Vi förväntar oss att du engagerar dig i gemensamma aktiviteter och styrelsearbete under tiden du bor här. Kontakta oss i styrelsen (se anslag vid entrén) om du är intresserad av att jobba med något inom eller utanför styrelsen.