För normal redigering av medlemsinformation och befintliga sidor loggar du in som redaktör.

För att göra mer avancerad administration (redigera användare, kontakter, koppla sidor till menyn etc) loggar du in som administratör.

Inte alla har administratörsrättigheter. Kontakta IT-support om du behöver detta, förutsatt att din styrelse har godkänt.